Innenriks

Tirsdag vil Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen og Høyres Anders Werp fremme et forslag i Stortinget om å fjerne den sovende blasfemiparagrafen en gang for alle. Forslaget ventes å få et klart flertall.

Tegning af Muhammed

Blasfemiparagrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005, som en del av den nye straffeloven.

Foreløpig har straffeloven ikke trådt i kraft, og dermed er blasfemi fortsatt straffbart i Norge. Det vil Frps Jan Arild Ellingsen og Anders Werp i Høyre gjøre noe med. Tirsdag legger de frem forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen i Stortinget, som trolig får flertall når det skal stemmes over i justiskomiteen.

– Det er helt åpenbart hvorfor det haster å fjerne denne paragrafen nå. Angrepet på det franske satiretidsskriftet «Charlie Hebdo» viser at ytringsfriheten trues og vi må vise at vi står opp for denne, sier Ellingsen.

Han mener innvandringen til Norge har gjort det enda viktigere å verne om ytringsfriheten og at alle religioner må tåle kritiske spørsmål i den offentlige debatten.

I 2009 var KrF det eneste partiet som ønsket å beholde blasfemiparagrafen i revideringen av straffeloven. I januar uttalte imidlertid partileder Knut Arild Hareide til avisen Vårt Land at partiet ikke kom til å kjempe for blasfemi-vern.

Om forslaget skulle få et flertall bak seg i Stortinget, betyr ikke det at blasfemi blir fullt lovlig her til lands. Det vil faktisk fortsatt være blant de handlinger som straffes desidert hardest.

Den muhammedanske religion vil stadig være beskyttet av den uformelle blasfemiparagrafen. Bryter man denne, risikerer man intet mindre enn dødsstraff uten rettergang (slik som den ble implementert mot Charlie Hebdo). «Noen» forsøker å knefeste dette gjennom terror, trusler og apologi.

I henhold til det samme uformelle lovverket, kan en også dømmes til yrkesforbud for blasfemiske uttalelser mot islam (slik som Max Hermansen, og minst én annen av Pegida-demonstrantene).

Dersom for eksempel en blasfemisk ytring oppleves som forhånende, hatefull eller diskriminerende, kan den videre, ifølge paragraf 135 a i den formelle straffeloven, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år (Lovdata).

Kampen har med andre ord såvidt begynt.

 

Aftenposten