Torsdag behandlet Odelstinget forslagene til ny straffelov, og den gamle blasfemiparagrafen er blant dem som nå forsvinner fra det norske lovverket – uten at deler av innholdet blir overført til andre paragrafer i straffeloven. Bare Krf ønsket å bevare den sovende paragrafen, hvis innhold ble forsøkt utvidet og aktualisert av den rødgrønne regjeringen i desember […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.