Blasfemiparagrafen er historie. Den ble vedtatt avskaffet allerede i 2005, men den nye straffeloven har ikke kunne tre i kraft pga dataproblemer.

To stortingsrepresentanter Anders  B. Werp fra Høyre og Jan Arild Ellingsen fra FrP mente etter Charlie Hebdo-massakren at nok fikk være nok: Nå måtte paragrafen vekk.

De første skritt ble tatt tirsdag 4. mai.

Tirsdag ble lovendringen vedtatt første gang. Endelig vedtak gjøres tirsdag 12. mai. Den formelle ikrafttredelsen vil skje tidligst 22. mai, ettersom lovendringen må sanksjoneres av Kongen i statsråd.

Da forsvinner paragraf 145 fra lovverket. Den lød:

«Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder»

Redaktør for den kristne avisen Norge IDAG Finn Jarle Sæle mener avskaffelsen er kulturelt selvmord. Han forstår ikke at man ikke kan beskytte bare en religion. Muslimers lette krenkbarhet gjorde paragrafen til en trussel mot ytringsfriheten. Det kan ikke være så vanskelig å forstå. Derfor var det bare en ting å gjøre: Avskaffe paragrafen. Noe annet er at det i dag er vanskelig å avgjøre hva som er blasfemi. Det kommer an på øynene som ser.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/religion/den-norske-blasfemiparagrafen-er-historie/a/23447371/

http://www.vl.no/nyhet/n%C3%A5-er-det-lov-%C3%A5-h%C3%A5ne-andres-tro-1.355843