Blasfemiparagrafen er historie. Den ble vedtatt avskaffet allerede i 2005, men den nye straffeloven har ikke kunne tre i kraft pga dataproblemer. To stortingsrepresentanter Anders  B. Werp fra Høyre og Jan Arild Ellingsen fra FrP mente etter Charlie Hebdo-massakren at nok fikk være nok: Nå måtte paragrafen vekk. De første skritt ble tatt tirsdag 4. […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.