Nytt

Det danske Folketinget diskuterer partiene Liberal Alliance (LA) og Dansk Folkepartis forslag om å oppheve blasfemiparagrafen. Med dagens lovgiving risikerer du opptil fire måneders fengsel hvis du «spotter eller forhåner» en religion.

Straffelovrådet er allerede i gang med å foreta en undersøkelse av de juridiske konsekvensene av å avskaffe blasfemiparagrafen, men mens De Konservative, Venstre og regjeringspartiene Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti venter på konklusjonen, forstår ikke LAs rettspolitiske talsmann Simon Emil Ammitzbøll hvorfor de nøler:

– Det virker hyklerisk, at Danmark på den ene side er et af de samfund, hvor man kæmper for ytringsfrihed og retten til at kritisere religioner, men i vores egen lovgivning har vi stadig en blasfemiparagraf, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Også Århus-biskopen Kjeld Holm er for en avskaffelse, mens Islamisk Trossamfund oppfatter forslaget som direkte rettet mot islam:

»Eftersom kristendommen ikke længere har den store betydning i dagligdagen, vil en afskaffelse af blasfemiparagraffen være lovgivning direkte vendt mod islam,« siger talsmand Imran Shah, som mener, at muslimer oplever øget diskrimination.

Også Århus-biskop Kjeld Holm er imod, mens biskoppen på Fyn, Karsten Drejergaard, ikke vil savne paragraffen:

»Vi kristne skal jo være indstillede på at lide lidt for troen. Jeg synes, at paragraffen kan bortfalde. Religion skal naturligvis respekteres, men det skal ske ved folks frie afgørelse, ikke ved at noget er forbudt.«

Forslaget om avskaffelse har imidlertid fått støtte fra uventet hold.

Blasfemiparagraffen bliver nu angrebet fra en overraskende kant.

I sin kommende rapport om menneskerettigheder i Danmark vil Institut for Menneskerettigheder foreslå, at straffeloven ændres, så blasfemiparagraffen, der har en straframme på fire måneder, forsvinder.

»Religioner har ikke menneskerettigheder,« mener institutdirektør Jonas Christoffersen, der tidligere har været imod en afskaffelse.

At Jyllands-Posten i det hele tatt oppfatter Institut for Menneskerettigheders støtte til en avskaffelse av en religiøs innskrenkning av ytringsfriheten som overraskende forteller ikke så rent lite om hvilket terreng mange av dagens menneskerettsorganisasjoner beveger seg i.