Nytt

Det blåser en blå vind over både Danmark og Norge. Høyre vil avskaffe rasismeparagrafen. Det samme har søsterpartiet i Danmark kommet frem til.

De danske konservative har kommet til at den benyttes på en måte som innskrenker ytringsfriheten.

Racismeparagraffen skal beskytte svage borgere mod racistiske udtalelser, men bliver snarere brugt til at straffe personer, som ytrer sig politisk ukorrekt i den offentlige debat. Det konkluderer de Konservative, som nu opfordrer til, at Straffelovsrådet reviderer paragraffen.

Hidtil har de Konservative ellers forsvaret den nuværende racismeparagraf som garant for en ordentlig tone i samfundsdebatten. Men efter at have gennemgået brugen af Straffelovens paragraf 266 b tegner der sig i de Konservatives optik et skævt mønster:

Racismeparagraffen anvendes hyppigere – ti domme fra 1971-2000 og 41 domme fra 2000-2011 – og til at kriminalisere krænkende udtalelser, hvor formålet med paragraffen er at sætte ind over for udtalelser, der opfordrer til had, vold og forskelsbehandling af bestemte grupper.

»Så længe det bare er selve anskuelsen, som man ikke kan lide, må ordet i debatten være det våben, man bruger – ikke politianmeldelser og domstolene. Det mønster risikerer at begrænse vores ytringsfrihed på væsentlige samfundsområder,« siger Lars Barfoed.

Det blir likevel ikke fritt frem til å si hva man vil. Forbudet mot sjikane og oppfordringer til vold vil fortsatt gjelde.

 »Der har den senere tid været eksempler, hvor komikere og andre er blevet begrænset i forhold til deres ytringsfrihed. Og Straffelovens paragraffer om chikane og opfordring til vold vil fortsat være der. Derfor kan man diskutere, om der skal være specifikke paragraffer på blasfemi- og racismeområderne,« siger Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby.

 Yayha Hassans rett-fra-levra-dikt har fått flere venstreorienterte til å endre syn. Han ble i november meldt til politiet for rasisme, for å ha sagt ting som:
»Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der kan begå mest socialt bedrageri. Fædre modtager kontanthjælp og sælger samtidig hælervarer til venner og bekendte. Mødrene modtager kontanthjælp og arbejder sort som opvaskere på restauranterne.«
Hvis Hassan dømmes er paragrafen ferdig, tror man. Hvis han frikjennes kan den overleve en stund til.
Ifølge Jacob Mchangama, som er chefjurist i den borgerlig-liberale tænketank Cepos og modstander af racismeparagraffen, sker der et skred i form af voksende modstand mod racismeparagraffen, ikke blot blandt borgerlige politikere, men også fra mere uventede kanter som Rune Engelbreth Larsen, der er debattør ved dagbladet Politiken, og som længe har været tilhænger af paragraffen.
Men et visst forbud må Danmark ha for å oppfylle internasjonale konvensjoner.
Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er for en oppheving. Blir det regjeringsskifte avskaffes paragrafen.
De Radikale vil ikke være med, men de vil avskaffe blasfemiparagrafen.
»Jeg synes, det er rigtig at overveje at afskaffe blasfemiparagraffen, fordi den er rettet mod abstrakte størrelser – religion. Dér skal ytringsfriheden være højere. Det er for fjollet, at man kan blive anklaget for at sige, at Thor og Odin er grimme,« siger Sofie Carsten Nielsen, partiets gruppeformand, og fortsætter:
»Men racismeparagraffen handler om mennesker af kød og blod, som kan blive hængt ud – sammenlignet med rotter – sammenlignet med sygdomme. Det er mennesker, som kan lide, blive undertrykt og forfulgt. De mennesker skal beskyttes, og det kan man blandt andet gøre med racismeparagraffen.«
http://www.b.dk/nationalt/blaa-blok-klar-til-opgoer-med-racismeparagraffen