Nytt

Statsminister Jens Stoltenberg skal ha gitt justisminister Knut Storberget beskjed om å trekke hijab-vedtaket og sende saken tilbake til utredning. Men Stoltenberg skal selv – i likhet med Storberget – være åpen for hijab, skriver VG. Andre sentrale personer i Ap er sterkt imot.

Først blasfemi, nå hijab. Håndteringen så langt tyder på at Storberget/Stoltenberg ikke forstår sprengkraften i disse sakene.

Så sent som 21. januar skal en samlet regjering ha gitt Storberget grønt lys til å gå videre med hijab-saken. Men Storberget gikk ikke bare «videre». Han besluttet på egen hånd. Dermed rotet regjeringen seg opp i nok en symbolsak om integrering, som denne gang utløste sterk motstand innad i regjeringen.

Splittelsen gjelder også SV:

-Fordi kvinner undertrykkes, så skal altså vi i Noge sørge for at de kan undetrykkes også når de går i uniform. For hvis ikke får de ikke lov av sine ektemenn til å bli politi. Og dette skal altså den politiske venstresiden i Norge stå for, sier stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo til VG.

Selv om saken nå er sendt tilbake til utredning betyr det ikke at ufallet er gitt, sier sentrale kilder i Ap. Mens andre sier at dette betyr at saken skrinlegges. Utredningen er bare en formalitet.

Allerede før jul var to medlemmer av Aps justisfraksjon hos Storberget og frarådet på det sterkeste en politi-hijab. At Storberget likevel valgte å gå videre og endog trumfe den gjennom, tyder på overbevisning.

Blant motstanderne er statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, og helseminister Bjarne Håkon Hanssen, som var hennes forrige sjef.

Jens åpen for politi-hijab

Les også

-
-
-
-
-