Domstoladministrasjonen har sendt ut et forslag om forbud mot samekofter, hijab og andre religiøse og politiske hodeplagg i norske rettssaler. Forslaget innebærer at de som jobber ved norske domstoler og som bruker kappe eller uniform, ikke får ha på seg det de ønsker på hodet.

Forslaget er sendt ut på høring til en rekke instanser og innvandrerorganisasjoner, som får anledning til å uttale seg innen høringsfristen 15. januar neste år:

Fagdommere, protokollførere, vigslere, saksbehandlere og rettsbetjenter må ha en nøytral påkledning når de opptrer i retten.

Det påtenkte forbudet kommer i kjølvannet av debatten rundt hijab i politiet. Der ble enden på visen at kvinner som bruker hijab ikke kan bruke hodeplagget hvis de er politi.

Domstoladministrasjonen mener samme bestemmelse også bør gjelde for bruk av samekofter i retten.

Øker tilliten

Det er først og fremst hensynet til den generelle tilliten til domstolene som er årsaken til at Domstolsadministrasjonen vil forby bruk av religiøse plagg og symboler.

– Domstoler og dommere skal være objektive og nøytrale. Dersom religiøse eller politiske symboler benyttes i retten kan dette i noen saker skape mistanke om at forutinntatte holdninger påvirker avgjørelsen, skriver administrasjon i sin egen høringsuttalelse.

Derfor må hensynet til den enkeltes ønske om å bære symboler som hijab, turban og den jødiske kipa vike for det grunnleggende hensynet til at domstolene fremtrer objektivt og nøytralt.

VG: Nye regler for bruk av symboler
Sier nei til hijab i retten