Justisminister Monica Mæland satte foten ned: Ingen religiøse hodeplagg for politiadvokater. Til høyre politiadvokat Zubia Arooj Kiani idet hun prosederer i Oslo tingrett iført hijab. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix og Document.

Politiadvokat Zubia Kiani bruker fortsatt hijab når hun prosederer i retten for Politiets utlendingsenhet, selv om justisminister Mæland har satt foten ned.

Politiadvokater skal ikke bruke hijab i retten, selv om de opptrer i sivile klær, fastslo justisministeren overfor Stortinget i juli. Regelen gjelder også for statsadvokater, presiserte hun.

Politiets utlendingsenhet (PU) viser til en uttalelse fra Politidirektoratet (POD), som ikke har betenkeligheter med at sivilkledte politiadvokater bruker hijab i retten.

Nøytralitet og objektivitet

I et svar til stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) påpekte justisministeren at det ikke er tillatt å bære religiøse hodeplagg til politiuniformen, og at formålet med dette er å sikre at politiet fremstår som religionsnøytrale og objektive:

«Disse hensynene gjør seg også gjeldende for politiadvokater og statsadvokater som på vegne av påtalemyndigheten opptrer i domstolene i straffesaker, uavhengig av om personene benytter politiuniform.»

Document avslørte i oktober i fjor at politiadvokat Zubia Arooj Kiani prosederer i Oslo tingrett iført hijab. På spørsmål viste PU til at det ikke er noen regler som forbyr bruk av hijab i retten.

Leder for juridisk seksjon Kristel Lee Høgslett viste til at PU i 2015 hadde rådført seg med Politidirektoratet, som «la til grunn PUs forståelse av regelverket».

Prosederer fortsatt med hijab

På spørsmål om Politiets utlendingsenhet har endret sin forståelse og praksis i lys av justisministerens svar i Stortinget 2. juli, svarer Høgslett benektende og viser til PODs uttalelse fra 2015.

– Kan du bekrefte at Zubia Arooj Kiani fortsatt prosederer i retten for PU med hijab?

– Ja.

Document har også spurt Politidirektoratet om justisministerens svar til Stortinget har endret direktoratets forståelse og praksis når det gjelder politiadvokater og hijab.

HR-direktør Karin Aslaksen svarer følgende per epost:

Vår forståelse er at domstolen så langt har akseptert at denne politiadvokaten har møtt i forvaltningssaker iført hijab.

Viste til regjeringsplattformen

I sitt svar til Amundsen viste justisministeren også til Granavolden-plattformen, som fastslår at «regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i tilknytning til statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen».

Mæland ønsker å formalisere forbudet i form av regler eller retningslinjer og viste til at departementet i tildelingsbrevet for 2020 har bedt Politidirektoratet om, i samråd med Riksadvokatembetet, «å vurdere om det bør gis regler eller retningslinjer om adgangen for representanter for politiet og påtalemyndigheten til å benytte religiøse plagg når de opptrer i domstolene i straffesaker, og eventuelt komme med forslag til slik regulering.»

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.