Du skal få slippe å se religiøse klesplagg alle steder hvor du møter det offentlige, sier Per Willy Amundsen. Foto-Arne Petter Lorentzen.

– Nå er det knesatt et prinsipp, sier Per Willy Amundsen (Frp) etter justisministerens svar til Stortinget om politiadvokater og hijab: – Dette kan ikke gjelde bare politiet.

Document omtalte i går justisminister Monica Mælands svar i Stortinget til Amundsen, hvor hun strammer inn hijab-forbudet i politiet og  slår fast at det ikke er lov for politiadvokater å bære hijab i retten, selv om man stiller i sivile klær og ikke uniform.

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson mener regjeringen har gått et skritt videre; nå er det ikke bare religiøse hodeplagg i kombinasjon med uniform som er tema, problemstillingen kan overføres til mange andre områder også:

– Nå har vi knesatt et prinsipp, nemlig makt- og myndighetsutøvelse, og den skjer som regel ikke i uniform, men for eksempel på skattekontoret og på Nav, påpeker Amundsen overfor Document.

Politiadvokat Zubia Kiani prosederer i Oslo tingrett med hijab på hodet og politiskiltet hengende rundt halsen. Foto: Privat/Document.

– Prinsippet er knesatt

I sitt svar viser Mæland til Granavolden-plattformen som fastslår at regjeringen vil «gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i tilknytning til statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen».

– Prinsippet er knesatt, nemlig makt- og myndighetsutøvelse, selv om det i Granavolden er begrenset til politi og domstoler og kriminalomsorg, sier stortingsrepresentanten.

Amunsen vil bruke saken som brekkstang.

– Vi vil ta tak i hijab i forsvaret, det burde vært en selvfølge at det ikke var tillatt. Det ble innført i mulm og mørke, så å si, og så var det bare sånn.

– Forsvaret ligger lagelig til?

– Ja, absolutt. Forsvaret først, men vi må forfølge alle situasjoner hvor det offentlige utøver makt, dette er relvant på alle offentlige kontorer. Overalt hvor det offentlige møter befolkningen. Da skal du slippe å møte den type religiøse klesplagg.

– Hvilke yrkesgrupper tenker du på?

– Det kan være Nav-kontor, skatteetaten, alle situasjoner hvor du møter publikum, hvor publikum møter staten i en eller annen fasong.

– Hvor man utøver myndighet?

– Ja, men også der hvor man opptrer på vegne av det offentlige, for eksempel lærere og helsearbeidere.

Det er svært sjelden maktutøvelse skjer i uniform, påpeker Amundsen.

– Det er jo justissektoren og forsvarssektoren det gjelder. Ellers er det ingen steder man bærer uniform.

Tror på Mæland

For noen kan det ha kommet som en overraskelse at justisminister Monica Mæland var så klar og tydelig i sitt svar til Stortinget, ikke minst siden tidligere justisminister Jøran Kallmyr var såpass vag i sitt svar på samme spørsmål etter Documents avsløring i fjor høst. Per-Willy Amundsen er ikke overrasket:

– For det første tror jeg faktisk, slik jeg kjenner Mæland, at hun er enig med oss. Men i tillegg kommer at det er særdeles viktig for regjeringen å vise at den til enhver tid forholder seg til Granavolden-plattformen, ellers får de store problemer i Stortinget.

Amundsen viser til KrFs nestleder Olaug Bollestads utspill for to uker siden, da hun sa at hun var åpen for å tillate hijab i politiet. Amundsen rister på hodet over uttalelsene til statsråd Bollestad.

– Regjeringen vil vise at man støtter opp om Granavolden, og da er det ikke heldig at folk som sitter i regjeringen kommer med den type utspill som er i strid med Granavolden-plattfomen.

Svarløst direktorat

11. oktober i fjor stilte Document to spørsmål skriftlig til Politidirektoratet:

Hvilke regler gjelder med hensyn til å bruke hijab, kippa eller andre religiøse markører i kombinasjon med politiuniform?

Gjelder de samme reglene eventuelt også når politifolk opptrer i sivil, men i en offisiell rolle – f.eks når politiadvokater prosederer saker i retten?

Til tross for at vi purret flere ganger har vi nå, ni måneder etter, ennå ikke mottatt svar.

– Uinteressant hva direktoratet måtte mene

– Da Document i oktober avslørte at politiadvokat Zubia Kiani i Politiets utlendingsenhet (PU) prosederte iført hijab i Oslo tingrett, viste PU til at Politidirektoratet hadde sagt at dette var helt greit.

– Ja, men da må det korrigeres. Og det er helt uinteressant hva direktorat og underliggende etater måtte mene om dette. Nå har regjeringen kommunisert overfor Stortinget hva man mener, og vist til den bindende politiske plattformen som regjeringen styrer etter.

– Når justisministeren gir den informasjonen til Stortinget, så er den gjeldende, fastslår Amundsen.

– Politidirektoratet har litt tungt for det

– Bør  departementet nå gi en klar melding til Politidirektoratet?

– Dersom direktoratet oppfatter gjeldende politikk anderledes enn det regjeringen selv har opplyst til Stortinget, da er det et problem. Direktoratet må forholde seg til det, og endre praksis.

– Bør departementet gi en tydelig beskjed til POD – utover det ministeren nå har kommunisert til Stortinget?

– Ja, det virker jo som om Politidirektoratet har litt tungt for det, så da burde de kanskje påse at direktoratet følger opp det som er vedtatt politikk.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.