– Hvis Politidirektoratet ikke tar dette signalet, ja så må de instrueres, fastslår Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen. Foto: Frp.

Politidirektoratet vil ikke nekte politiadvokater å bruke hijab i retten – til tross for justisministerens klare svar til Stortinget. Per-Willy Amundsen reagerer sterkt: – Dette er på grensen til illojalt.

Politidirektoratet har litt tungt for det, sier en oppgitt Amundsen til Document.

– Dette er på grensen til illojalt av Politidirektoratet. De tar ikke politiske signaler fra regjeringen – i en sak hvor regjeringen har et flertall på Stortinget bak seg.

– Hvis direktoratet ikke tar dette signalet, ja så må de instrueres, fastslår Frps justispolitiske talsmann.

Mæland: – Skal ikke bruke hijab i retten

Politiadvokater skal ikke bruke hijab i retten, selv om de opptrer i sivile klær, fastslo justisminister Monica Mæland overfor Stortinget i juli. Regelen gjelder også for statsadvokater, presiserte hun.

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor Document at en av deres politiadvokater, Zubia Arooj Kiani, fortsatt prosederer i retten iført hijab.

PU viser til en uttalelse fra Politidirektoratet (POD), som ikke ser noe galt i at sivilkledte politiadvokater bruker hijab i retten.

Mælands uttalelse kom som svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp):

Mener statsråden det er akseptabelt at ansatte i stillinger som utøver myndighet på vegne av det offentlige bærer religiøse symboler som hijab i arbeidstiden, og på den måten signaliserer religiøs/politisk tilhørighet?

Justisministeren påpekte at det ikke er tillatt å bære religiøse hodeplagg til politiuniformen, og at formålet med dette er å sikre at politiet fremstår som religionsnøytrale og objektive:

«Disse hensynene gjør seg også gjeldende for politiadvokater og statsadvokater som på vegne av påtalemyndigheten opptrer i domstolene i straffesaker, uavhengig av om personene benytter politiuniform.»

I sitt svar til Amundsen viste justisministeren til Granavolden-plattformen, som fastslår at «regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i tilknytning til statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen».

– Direktoratet har tungt for det

– Hvis Politidirektoratet hadde hatt politisk jording, så hadde de tatt signalet og gjort som Mæland sa til Stortinget. Men hvis de trenger det med teskje, får vi sørge for at de får det med teskje, kommenterer den tidligere justisministeren.

– De velger å ignorere hennes uttalelse til Stortinget?

– Det er litt sånn som jeg kjenner Politidirektoratet; de har litt tungt for det. De bryter med det som er politiske signaler fra regjeringen – som også er basert i et flertall på Stortinget. Det burde vært unødvendig. Dette er ikke en sak hvor du trenger veldig nøye detaljerte retningslinjer for å følge opp.

– Du mener Mæland var klar og tydelig?

– Skapet er plassert. Da er det litt rart at Politidirektoratet ikke fikk det med seg. De legger til grunn en praksis som åpenbart er i strid med det et politisk flertall på Stortinget, og regjeringens politikk, slik den er formulert i Granavolden.

Ikke første gang

Det er ikke første gangen vi ser at POD mangler evne til å oppfatte politiske signaler, sier Amundsen og peker på «den famøse koranbrenningen i Kristiansand».

– Hvis direktoratet ikke tar dette signalet, ja så må de instrueres. Men det burde vært unødvendig å bruke tid på det, for jeg tror justiministeren har nok av andre ting å holde på med.

Som justisminister var Per-Willy Amundsen opptatt av å få linjene mellom departementet, direktorat, politidistriktene og særorganene til å fungere, sier han.

– Jeg tror vi har litt å gå på der, jeg tror ikke at den kommunikasjonen er god nok. Sånn har det vært lenge, og det er det veldig mange tidligere justisministre som kan fortelle deg.

– Jeg blir mer og mer sikker på at det er like greit å nedlegge hele Politidirektoratet, å legge det inn i departementet.

Amundsen understreker at hans uttalelser ikke er en kritikk av politiet som sådan, men sier direktoratet er i overkant byråkratisk og formalistisk. At de ikke snur seg raskt nok, og ikke tar politiske signaler når de burde.

– Enn så lenge velger jeg å tro at POD er preget av ferieavvikling og at det kanskje er litt vel mange sommervikarer som har hjemme-alene-fest. Det er satt på spissen, men det er et alvor i dette: Politidirektoratet har litt tungt for det, de tar ikke politiske signaler umiddelbart.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.