Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er ikke politiets oppgave å fjerne plakater som henges opp i det offentlige rom, uavhengig av budskap, fastslår justisminister Monica Mæland.

Mæland svarer i dag på Per-Willy Amundsens (Frp) spørsmål om politiet kan gripe inn og sensurere kritiske ytringer rettet mot islam

Fire politibetjenter banket mandag i forrige uke på døren hjemme hos en familiefar i Kongsberg som hadde hengt opp tegninger av Muhammed i byen.

En av mange som reagerte på det som skjedde på Kongsberg var Per-Willy Amundsen.

– Det er spinnvilt, uakseptabelt. Det må stoppes. Jeg vil ikke ha ett sånt eksempel til. Dette viser hvor ville veier samfunnet er på, sa Frps justispolitiske talsmann til Document.

Han stilte følgende skriftlige spørsmål til justisministeren:

Vil statsråden påse at politiet beklager at de har grepet inn mot lovlige ytringer som beskrevet under, instruere politiet om at slike forhold ikke skal finne sted i Norge, og redegjøre for vilkårene for at politiet kan gripe inn og sensurere kritiske ytringer rettet mot islam?

I mellomtiden har politiet lagt seg flat og beklaget sin opptreden overfor mannen, og i dag svarer justisministeren Amundsen og Stortinget:

Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet og verdi i et demokratisk samfunn. Politiet har en viktig rolle i å beskytte ytringsfriheten. Jeg legger til grunn at politiet utfører sitt arbeid med nødvendig objektivitet, uavhengighet og upartiskhet, og at enkeltmennesker møtes med respekt og hensynsfullhet.

Det er ikke politiets oppgave å fjerne plakater som henges opp i det offentlige rom, uavhengig av budskapet. Grunneiere må selv fjerne plakater som er hengt opp uten tillatelse, og eventuelt anmelde forholdet dersom det oppstår skade på eiendom eller bygninger. Når det gjelder den konkrete saken som ligger til grunn for representantens spørsmål, har politiet i ettertid beklaget hendelsen.

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.