Avsnittsleder Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor.

Politiet etterforsker fremdeles saken om Muhammed-tegningene som ble hengt opp på Røros, bekrefter avsnittsleder Øyvind Unsgård.

Etter at politiet hadde engasjert seg i spredning av Muhammed-tegninger i både Kongsberg og på Røros, kom det i dag en politisk avklaring fra regjeringen. Justisminister Monica Mæland slo fast at det ikke er politiets oppgave å fjerne plakater som henges opp i det offentlige rom. Hun sa også at «Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet og verdi i et demokratisk samfunn.» og at «Politiet har en viktig rolle i å beskytte ytringsfriheten.»

Men på Røros er tegningene fremdeles under etterforskning, bekrefter Unsgård overfor Document.

– Er arbeidet med saken avsluttet?

– Nei. En undersøkelsessak er en sak uten en mistenkt, bare enkel informasjon hvor vi bare dokumenterer. Vi har ikke kommet noe lenger i dette, annet enn at vi har dokumentert det som har kommet opp.

Unsgård utdyper hvordan han bruker begrepet «undersøkelssak»:

– Når jeg sier at vi oppretter en undersøkelssak, så gjøres det på et anmeldelsesskjema, det blir anmeldt. Det havner i den kategorien.

– Det foreligger en undersøkelsessak. Og i ordets rette forstand, slik vi bruker det, så er jo det en anmeldelse.

– Så saken pågår ennå, er ennå aktiv?

– Undersøkelsessaken er fremdeles ikke henlagt, formelt da. Men det kan den jo fort bli.

– Antyder du at den er i ferd med å bli henlagt?

– Nei, men det er et mulig scenario.

PST

– Du sa også at du hadde involvert PST i dette?

– Involvert, ja, i den forstand at jeg ringte til dem og spurte om dette er noe jeg kan opprette en undersøkelsessak på. Så svarte de, ja, det kan du gjøre.

– Til Document sier PST at de ikke har hatt noe kontakt med politiet på Røros om dette.

– Nei, for du har sikkert snakket med PST sentralt, i Oslo.

– Ja.

– Men da må du snakke med PST Trøndelag, som er mine kontaktpunkter.

Jurist må vurdere

– Hvilken paragraf er det som kan være brutt, siden dere undersøker om forholdet er straffbart?

– Det er ingen paragraf å undersøke, vi har bare opprettet den undersøkelsessaken, og hvis det er en paragraf som er overtrådt, så er det en juridisk sak, noe en påtalejurist må ta tak i.

– Men hvis politiet setter i gang en undersøkelse for å sjekke om noe ulovlig har skjedd, så har man vel en tanke om hva det ulovlige består i?

– Det blir ikke min jobb i en undersøkelsessak, for jeg er en informasjonshenter. Jeg henter informasjon som så overlates til en politijurist.

Intervjuet med Unsgård ble gjort i går, tirsdag. Unsgård har i ettermiddag bekreftet overfor Document at sakens status ikke er endret.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Mest lest

Les også