Aktor Andreas Kruszewski under rettssaken mot medlemmer av Sian som er tiltalt for spredning av hatefulle yttringer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Selvstendighetspartiet (ShP) har anmeldt politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt for grov uforstand i tjenesten etter henleggelse av en overfallssak mot partiets medlemmer.

Anmeldelsen er et resultat av det Selvstendighetspartiets nestleder Reinert Skadsem mener er grov uforstand i oppfølging av overfallssaken mot ham selv og et annet partimedlem.

I august 2020 ble to medlemmer av Selvstendighetspartiet angrepet av to sortkledde personer på stand på Kalbakken i Oslo, mens de samlet underskrifter til partiet. Selvstendighetspartiets nestleder Reinert Skadsem fikk tydelige fysiske spor av overfallet.

– Etter cirka halvannen time på stand ble vi plutselig overfalt av 2 svartkledde personer som kom ut fra intet. Den ene personen rev opp bordet i luften der alt av brosjyrer og materiell falt i alle retninger. De ble raskt konfrontert av oss og det ble basketak mellom meg og den ene personen, sier Reinert Skadsem til Document.

Vitner kom raskt til stedet og fikk slutt på basketaket. Politiet var på plass kort tid etter hendelsen og overfallspersonene ble stoppet 50 meter ned i gaten. De involverte ble avhørt, men ingen ble arrestert.

Av overfallspersonene, som er samboere, har den ene vist seg å være kjenning av politiet.

Henlagt

– I en mail 30. september skrev politiadvokat Kruszewski til meg at saken var ferdig etterforsket og tiltale ville bli tatt ut i løpet av oktober. Han burde allerede da ha visst at saken var innstilt på henleggelse. Den 24. november forteller politiadvokaten at saken er sendt tilbake til etterforsker for videre etterforskning. Jeg lurer på hva mer det var å etterforske når alle parter var enig om hendelsesforløpet og med tanke på at overfallet var et brudd på §117, sier Skadsem videre.

Paragrafen han henviser til er § 117. Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige
samfunnsinteresser i fare.»

Skadsem sier han forstår at det vil være problematisk å føre en sak på straffelovens § 271 om kroppskrenkelse når det er ord mot ord om hvem som startet slåsskampen, men han stiller seg uforstående til at politiet ikke innstilte saken etter § 117.

– Vi er et parti. Vi sto klart fram som et parti.  Angriperne visste at vi var et parti og vedstår at de angrep vår stand uprovosert. For meg er det ubegripelig at de ikke ble siktet etter denne paragraf, sier han.

– Hvorfor benyttet ikke politiet § 117. Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner i saken? Spør Document Oslopolitiet i en e-post. 

– Politiet etterforsket saken bredt hvor én av hypotesene knyttet seg til hvorvidt straffeloven § 117 var overtrådt. Etterforskningen førte imidlertid ikke frem og saken ble henlagt på bevisets stilling, sier Oslopolitiets kommunikasjonsrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre til Document.

Vanskelig anmeldelse 

– Som nestleder i Selvstendighetspartiet og fornærmet i saken møtte jeg opp på Grønland politistasjon 10. desember for å levere anmeldelsen av Andreas Kruszewski. Jeg fikk da til svar at politiet ikke ville ta imot anmeldelsen, og ble henvist stats/riksadvokat. Anmeldelse ble da sendt pr. e-post til riksadvokaten den 12. desember, og bekreftet sendt videre til Spesialenheten for politisaker den 14. desember, sier Skadsem og stiller seg spørrende til om anmeldelsesforløpet har gått rett for seg.

– Venter fortsatt på svar fra Riksadvokatens kontor om politiet handlet i strid med regelverk ved å ikke ta imot anmeldelse og henvise til Riksadvokat, sier han.

I et tidligere brev fra Spesialenheten for politisaker opplyser Skadsem at det står:

«I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskningen av Spesialenheten for politisaker.»

– I så måte oppfatter jeg at Riksadvokaten er feil sted for anmeldelse, sier Skadsem og legger til:

– Det er bekymringsverdig at Norges største politikammer ikke mestrer korrekt prosedyre for anmeldelse av eget personell.

Oslopolitiets kommunikasjonsrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre stiller seg spørrende til Documents spørsmål angående anmeldelsesforløpet.

– Er det riktig at politiet ikke ville ta imot anmeldelsen og henviste anmelder til riksadvokat? 

– Det er ikke slik anmeldelser blir mottatt, er du sikker på at disse opplysningene er riktige? spør Wulfsberg-Gamre tilbake når Document tar kontakt.

Henlagt flere saker vedrørende samme voldspersoner 

Den ene av personene som angrep Selvstendighetspartiets medlemmer har i ettertid vært etterforsket for voldsforhold. Den saken ble også ført av politiadvokat Kruszewski og endte med henleggelse.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Wulfsberg-Gamre overfor Document.

– Jeg er ikke i tvil om at det finnes flere saker der denne Kruszewski har beskyttet denne voldelige venstreekstremisten fra rettergang, og dermed gjort politiet medskyldig i å legge til rette for politisk motivert vold mot dissidenter, sier Skadsem.

Politiadvokat Andreas Kruszewski sier til Document at han ikke kan kommentere saken.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.