Illustrasjonsfoto: Pixabay

Terskelen for å anmelde voldtekt er høy og henleggelsene av anmeldte voldtektssaker er mange. I flere av sakene politiet velger å etterforske brukes det for lang tid, noe som resulterer i bevisforspillelse og forsvunne gjerningsmenn.

Høsten 2018 anmeldte anmeldte en kvinne i 20-årene en voldtekt i Kristiansand. Kvinnen oppsøkte voldtektsmottak og sikret bevis til etterforskningen, men bevisene ble aldri hentet ut av Agderpolitiet. Bistandsadvokaten purret politiet gjentatte ganger, men ingenting skjedde. Halvannet år skulle passere før politiet plukket opp etterforskningen, da hadde den potensielle gjerningsmannen forlatt Norge og bevisene fra voldtektsmottaket blitt destruert.

– Når det viser seg at politiet ikke har sikret mitt viktigste bevis, føles det som hele saken blir knust, og at tiden jeg har ventet på etterforskningen har vært bortkastet, sier kvinnen i 20-årene til VG.

To og et halvt år etter anmeldelsen har politiet valgt å henlegge saken. Agderpolitiet mener ingen av de politiansatte kan klandres personlig for at etterforskningen lå brakk så lenge at bevisene ble forspilt.

Kommunikasjonsdirektør på Sørlandet sykehus, Signy Svendsen, forteller til VG at norske sykehus har et krav om å oppbevare slike prøver i minst tre måneder.

– I denne saken lå anmeldelsen lenge hos politiet før de ba om utlevering. Det var da gått ett år, og vi hadde akkurat destruert materialet, sier hun til VG.

Agderpolitiets håndtering av saken ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten konkluderte med grov tjenestefeil, men ingen blir stilt personlig ansvarlig i saken.

Kvinnen sier hun er skuffet over at anmeldelsen til Spesialenheten ikke gir noen konsekvenser og at hennes tillit til politiet er svekket. Videre forteller hun VG at tilliten er så svekket at hun ikke ville anbefale andre å anmelde voldtekt til politiet.

Daglig leder på Dixi ressurssenter Rannveig Kvifte Andresen forteller at saken til Kristiansand-kvinnen ikke er enestående. I en av sakene til Andersens brukere, brukte politiet opp mot et år på å innkalle den potensielle gjerningsmannen til avhør.

– Satt litt på spissen: det er risikofritt å voldta i Norge. Det er anslått at kun ti prosent av voldtekter blir anmeldt, og dette kan ikke politi eller rettsvesenet klandres for, sier hun til VG.

Hun forteller at rundt 80 prosent av anmeldte voldtekter ender med henleggelse og mener politiet kan gjøre mer for å prioritere voldtektssaker. Det må bli lavere terskel for- og enklere å anmelde voldtekt, mener hun.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.