Det er mye man kan gjøre med statistikk og mange er både skeptiske og kritiske til grafer og tall som presenteres. Ikke uten grunn, må man legge til.

Idag presenteres vi for politiets voldtektsstatistikk med behandlingstider og oppklaringsprosent.

Avdelingsleder i Politidirektoratet Kristin Kvigne er ikke bekymret, leser vi. Årsaken til den manglende bekymringen er den forbedrede oppklaringsprosenten.

Hun mener at bedre oppklaringsprosent i voldtektssaker viser at det ikke er grunn til å være bekymret over at politiet i snitt bruker lengre tid på voldtektssaker.

Men nå blir vi bekymret allikevel, for det opplyses også at:

Politiet regner både saker som blir henlagt og saker det blir tatt ut tiltale, som oppklarte.

Henlagt er oppklart!

I 2006 ble det anmeldt 902 voksenvoldtekter, 35,56 prosent av voldtekten ble oppklart. I 2016 var tallet steget til 1405 anmeldelser, og en oppklaringsprosent på 39,01 prosent.

«Voksenvoldtekt»? Er det offeret som er over 18 år? Er det en egen statistikk for «barnevoldtekter»?

Vi kikker på Politirapporten for 1. tertial 2017. Det er blitt flere nye typer voldtekter: nettrelaterte voldtekter, sårbarhetsvoldtekter i tillegg til de velkjente festrelaterte voldtektene. Men tallene går bare tilbake til 2013. For politiet er det de siste år som gjelder. Og så forandrer man litt på kriteriene av og til og da blir tallene ikke lenger sammenlignbare.

For 1. tertial ser vi at tallene for voldtekt av barn øker.

VG skrev i 2012 at 8 av 10 voldtektssaker henlegges. P3 skrev i 2013 at 80% av alle voldtektssakene ble henlagt i dokumentaren «voldtatt og henlagt». I 2014 skrev TV2 at 8 av 10 voldtektssaker ble henlagt. Og i 2015 skrev NRK at 52 av 55 voldtektssaker ble henlagt.

Med henlagt = oppklart vil dette gi en høy oppklaringsprosent.

Voldtektstallene har på ti år økt med 55%. Fra 902 i 2006 til 1405 i 2016. Men disse tallene er kanskje ikke sammenlignbare, for årets tall er bare «voksenvoldtekter».

Vi går direkte til SSB statistikkbank:

Nå ser vi at antall voldtektsanmeldelser i Norge er nær doblet på 13 år.

Men dette er ikke bekymringsverdig, sier politiet, for henlagt er oppklart.

NRK