7.230 voldtekter ble anmeldt i Sverige i fjor, en oppgang på ti prosent fra året før. Oppklaringsprosenten er nedslående: Første halvår oppklarte politiet åtte prosent av dem.

Voldtektene øker og oppklaringsprosenten går ned, og ikke bare i fjor; de siste ti årene har anmeldte voldtekter økt med 34 prosent.

Statsråd for arbeidsmarked og integrering Ylva Johansson blamerte seg for åpent kamera da hun i mars sa til BBC News at det blir stadig færre seksuallovbrudd mot kvinner i Sverige:

«When we make surveys about if any women has, if there has been a rape towards her or sexual harassment, we can see that the level is going down, and going down and going down.»

Senere ble hun presset til en halvhjertet beklagelse.

Brottsförebyggande rådet publiserte i dag den foreløpige statistikken over over anmeldt kriminalitet for fjoråret. Ikke bare voldtekter økte, kategorien sexuellt tvång økte syv prosent og anmeldte tilfeller av seksuell trakassering (sexuellt ofredande) økte med tre prosent.

BRÅ samler statistikk fra politiet, påtalemyndigheten, Økokrim (Ekobrottsmyndigheten) og andre politimyndigheter.

Generell kriminalitet mot personer øker: I løpet av 2017 ble det anmeldt 287.000 saker i sekkeposten brott mot person, noe som representerer en økning på fire prosent fra året før.

Anmeldte voldtekter mot jenter under under 15 år går ned med fire prosent – men interessant nok øker tilsvarende tall for gutter med åtte prosent. Til og med hovedstrømsmedier har rapportert om de nye skikkene som har kommet til Sverige med innvandringen.

Politiet strever med både å etterforske og oppklare voldtektene, som Document har rapportert om mange ganger. Første halvår 2017 oppklarte politiet åtte prosent av alle anmeldte voldtekter, hvilket var en kraftig nedgang på 33 prosent fra samme periode året før da man oppklarte tolv prosent.

Når det gjelder seksualforbrytelser mot barn skjer disse i mange tilfeller via sosiale medier. Overgripere tar kontakt med barn på nettet og presser dem til å utføre seksuelle handlinger. Politiet oppgir at de ikke klarer å håndtere disse sakene fordi de mangler ressurser og kompetanse for denne type forbrytelser

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.