Antall anmeldte voldtekter økte med 14 prosent i Sverige i første halvår. Fra 2.999 til 3.431. Sverige har en av verdens verste voldtektsstatistikker.

På et halvt år er det anmeldt nesten 10.000 seksuallovbrudd; 9.680, noe som representerer en økning på 4 prosent sammenlignet med i fjor, skriver Brottsförebyggande rådet (Brå).

Ökningen gäller främst anmälda våldtäktsbrott mot vuxna personer 18 år eller äldre (272 fler brott), och anmälda våldtäktsbrott mot barn i åldern 15–17 år (120 fler brott).

Av det totala antalet anmälda våldtäkter första halvåret 2017 var 1 470 brott, eller 43 procent, våldtäkt mot barn (0–17 år), medan 1 960 brott eller 57 procent var våldtäkt mot vuxna (18 år eller äldre).

I 88 procent av fallen som rör våldtäkt mot barn var offret en flicka, och i 12 procent var offret en pojke. För de anmälda brotten med vuxna offer var 95 procent av brottsoffren kvinnor och 5 procent män.

Anmeldte tilfeller av seksuell trakassering minsket med èn fattig prosent til 4.890. Anmeldte tilfeller av sexuellt tvång, utnyttjande med mera økte med èn prosent til 611 tilfeller.

Sammantaget anmäldes 731 000 brott – alla kategorier – i Sverige de första sex månaderna, vilket är en minskning med två procent jämfört med samma period förra året. Personrånen ökade med 92 stycken till 2 830 anmälda brott. Antalet misshandelsbrott var 41 000, en minskning med sju procent. Narkotikabrotten ökade med åtta procent till 51 400.

 

Fria Tider: Hundratals fler våldtäkter i år

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂