Statistiska Centralbyrån la 13. august frem tallene for befolkningsveksten første halvår. Den var på netto 36.012 personer, og av dem var hele 27.097 personer innvandrere. Det vil si at 75 % av befolkningsveksten er innvandring, en demografisk forandring uten sidestykke.

Under det första halvåret ökade Sveriges folkmängd med 36 012 personer. Ett stort invandringsöverskott på 27 097 personer ligger främst bakom folkökningen.
Jämfört med första halvåret 2008 har årets invandringsöverskott ökat med 18 procent. Den stora ökningen beror främst på minskad utvandring. 3 881 personer färre flyttade utomlands under årets första halvår jämfört med samma period föregående år.

Vanligast är att flytta till något av våra grannländer i Norden följt av Storbritannien och USA. Jämfört med första halvåret 2008 har flyttningarna till Danmark ökat medan något färre flyttar till Finland och Norge. Flyttningarna till Storbritannien och USA är de flyttningar som har minskat mest, omkring 30 procent färre flyttade till respektive land detta halvår jämfört med 2008 års första halvår.

Antalet födda barn fortsätter öka
Jämfört med första halvåret 2008 föddes och dog ungefär lika många människor, 56 251 barn föddes medan 46 857 personer dog under årets sex första månader.

Födelseöverskottet på 9 394 personer motsvarar en fjärdedel av folkökningen.

Det er flere interessante trekk ved statistikken:

Födelse-
överskott

2005 2006 2007 2008 2009

3.783 8.491 7.771 9.443 9.394

Kvinnor
627 2.784 2.237 2.769 2.954

Män
3.156 5.707 5.534 6.674 6.440

Antall innvandrere for de siste fem år viser også en voldsom stigning. NB! kun første halvår!

Invandrare
27 446 45 649 43 433 44 957 45 214

Invandrings-överskott for perioden 2005-2009

9.460 26.567 21.927 22.959 27.097

Man kan vanskelig lese tallene annerledes enn at det foregår en utskiftning av befolkningen i Sverige. Svensker erstattes av utlendinger.

Dette er en dramatisk utvikling i et naboland. Hvorfor er det ingen oppmerksomhet rundt disse tallene i norske medier? Er det fordi det reiser for ubehagelige spørsmål?

Legg merke til Statistiska Centralbyråns vinkling:

Minskad utvandring bidrog till folkökning