Sverige minner om et runaway train: Befolkningsendringen skjer så raskt at den er ute av kontroll. Folkemengden økte med 84.000 personer i 2009. Bare 21.000 av dem er nyfødte. Resten er innvandring.

Tittelen på SCBs artikkel er megetsigende: Folkökning mitt i den ekonomiska krisen.

Hele 14 prosent av befolkningen er født utenlands. Tar man med annengenerasjon, de som er født av to utenlandske foreldre, er tallet 19 % av befolkningen. En så rask forandring av befolkningen er uten sidestykke.

Antall innvandrere til Sverige har nådd et nivå hvor den er selvgående. Det må drastiske tiltak til for å snu kursen, og en slik vilje finnes ikke. Sverige har feks. 117.000 irakere, og det er personer som er født i Irak, dvs. de er nyss innvandret. Nå venter familiegjenforening og barnefødsler i Sverige. Det er for øvrig ikke irakere som øker lenger, men somaliere. Det kom 50 % flere somaliere.

Folkmängden ökar med rekordfart, vi blir 84 000 personer fler under 2009. En så stor ökning har bara noterats en gång tidigare, nämligen 1946.

Att folkökningen är så stor beror på ett fortsatt högt antal födda och en hög invandring, men också på en kraftigt minskad utvandring och något minskat antal avlidna.
..
Fler somalier kommer till Sverige
Invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräknas 102 000 personer invandra. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Antalet födda fortsätter öka
Ett förväntat antal födda barn på 112 000 tillsammans med ett förväntat antal avlidna på 91 000 personer leder till ett stort födelseöverskott som beräknas bli 21 000. Under hela 2000-talet har antalet födda barn ökat från år till år. Denna trend fortsätter även under 2009 då två procent fler barn föds jämfört med 2008. Under året föds 54 000 flickor och 57 000 pojkar. Att det föds fler pojkar än flickor är det vanliga och sker i större delen av världen.

Antalet personer som avlider förväntas däremot minska med knappt en procent. Under stora delar av 2009 har antalet personer som avlidit varit lägre än motsvarande period 2008.

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*
Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.

*Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar.