Feature

folkutbytet_2000_2013_ny_definition

Befolkningsstatistiken för 2013 visar att folkutbytet ångar på som aldrig förr. Om nu någon trodde något annat.

Vad staplarna visar

Sammanställningarna visar förändringen som har skett sedan år 2000. År 2000 låg båda staplarna på 0. Staplarna visar vad som har hänt sedan dess. Anledningen till förändringen är inte bara invandring, utan även utvandring, döda och födda. Helt enkelt, den demografiska förändringen.

Jarmo, född i Sverige på sextiotalet av finska invandrare är inte med i stapeln över utländsk bakgrund, om han inte under perioden 2000-2013 har utvandrat eller dött. Då har han påverkat stapeln negativt. Detsamma gäller hans föräldrar.

Det andra folkutbytet

Vid sidan av det stora folkutbytet, svenskar – utländsk bakgrund, sker även ett folkutbyte i den utländska gruppen. Detta syns inte i denna sammanställning.

Utrikesfödda från Finland har minskat med 34 318 personer under perioden 2000-2013. Samtidigt har till exempel utrikesfödda från Somalia ökat med 41 139.

Det ger en ökning i de blåa staplarna med bara 6 821. Skillnaden i anpassning och integrering av dessa två grupper i Sverige är förstås enorm.

Procentandelar

Ny definition: Personer med utländsk bakgrund utgjorde 20,7 procent av befolkningen 2013.
Att jämföra med 14,5 procent år 2000.

Gammal definition: Personer med utländsk bakgrund utgjorde 28 procent av befolkningen 2013.
Att jämföra med 20,5 procent år 2000.

folkutbytet_2000_2013_gammal_definition

Datakälla SCB:
2013
2000

 

Opprinnelig publisert hos Affes statistikblogg den 31. mars 2014.

Om forskjellen på ny og gammel definisjon, opplyser artikkelforfatteren følgende:

Skillnaden är att med den gamla definitionen (användes officiellt till och med 2003) räknas även den inrikesfödda som har 1 förälder född utomlands som en person med «utländsk bakgrund».

Med den nya definitionen krävs det att båda föräldrarna är födda utomlands.