Utvandringen fra Sverige i 2011 overstiger den store Amerikautvandringens toppår i 1887, skriver svenske Statistiska Centralbyrån (SCB) i en pressemelding. Samtidig som 51.179 personer utvandret fra Sverige, økte landets befolkning med 67.285 personer og utgjør nå 9.482.855.

SCB setter den høye utvandringen i relasjon til dagens folkemengde og økte muligheter til å flytte på seg. Det er særlig Kina som tiltrekker seg utvandrerne:

En anmärkningsvärd ökning stod utvandringen till Kina för, dit 1 787 personer flyttade. Det var 80 procent fler än under 2010. Kina var det sjunde populäraste utvandringslandet och hälften av utvandrarna var svenska medborgare. Jämfört med år 2000 var utvandringen till Kina fem gånger så hög. Liksom tidigare år var det vanligast att flytta till våra nordiska grannländer samt de engelskspråkiga länderna Storbritannien och USA.

Til tross for den høye utvandringen og minsket innvandring er Sverige fortsatt et innvandringsland, med større innvandring enn utvandring. I 2011 innvandret 96.467 personer til Sverige. Det er flere menn enn kvinner som innvandrer, og den gjennomsnittlige alderen for innvandrerne er 28 år for både menn og kvinner:

Vanligast var det att svenska, irakiska och polska medborgare invandrade. Somalia som 2010 var det vanligaste medborgarskapet för invandrarna, näst Sverige, har nu placerat sig på sjätte plats. Orsaken är att det varit mycket svårt för somaliska medborgare att få uppehållstillstånd i Sverige av anhörigskäl. Detta på grund av att det inte finns någon statsmakt i Somalia som kan utfärda ID-handlingar som Sverige godkänner.
Arabiska våren når ända hit

Invandringen av medborgare från länder som har upplevt oroligheterna i spåren från den arabiska våren har ökat. Invandringen av medborgare från Jemen, Libyen, Egypten och Syrien har ökat med drygt 50 procent jämfört med 2010. Till största delen är det män som har invandrat. Ett annat land med oroligheter är Afghanistan. Invandringen av medborgare därifrån har ökat under de senaste fyra åren och var vid årsskiftet det fjärde vanligaste medborgarskapet bland invandrarna.

SCB: Befolkningsstatistik 2011 – folkökning

Högre utvandring än på Karl-Oskars tid

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.