Nytt

Anmeldelser for volds-, vinnings- og narkotikakriminalitet i Oslo øker. I 2012 var det totale antall anmeldelser i Oslo 91 996 , en økning på 4,2 prosent hvis man sammenligner med 2011. Det er først og fremst lommetyverier som trekker statistikken i feil retning.

Mandag la Oslo-politiet frem oversikten over anmeldelser for 2012. Den viser at det ble begått færre ran, men at tallet på anmeldelser for volds-, vinnings- og narkotikakriminalitet øker.

Totalt ble det registrert 91.996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2012. Det er en økning på 4,2 prosent sammenlignet med året før. Og det er de utenlandske lommetyvene som får skylden for mye av dette.

7500 flere lommetyverier

Hele 17.778 av alle anmeldelser i 2012 omhandlet lommetyverier, kategorisert som «grovt tyveri fra person på offentlig sted».

Dermed har tallet på anmeldelser for lommetyveri økt med over 7500 siden 2010.

Narkotika- og voldskriminalitet øker betydelig i Oslo. Det skal nevnes at miljøkriminaliteten også øker.

Det har også vært en økning i antall anmeldelser for narkotika (+15,1 prosent), vold (+11,2) og miljøkrim (+28,9). Når det gjelder øvrige kriminalitetstyper var det en nedgang sammenlignet med året før.

Svært lite av anmeldte saker blir oppklart.

Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 2012 på 22,9 %, mot 24,1 % ved utgangen av 2011.  Dette skyldes økningen i vinningskriminaliteten der oppklaringsprosenten er på rundt ti prosent.

Barne og ungdomskriminalitet går ned.

En tanke som melder seg er alle bilbrannene. Svært sjelden blir noen tatt for disse brannene. Men hvem tenner på biler på østkanten? Ungdom eller voksne? Bilbranner nevnes ikke i artikkelen.

Selv om antall anmeldelser har økt, så  kan politimesteren skryte av byens ungdommer. Barne- og ungdomskriminaliteten har gått ned med 2,9 prosent i fjor. Dette er tredje året med nedgang.

http://www.osloby.no/nyheter/Ny-rekord-i-antall-lommetyverier-7091308.html