Anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn, har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene. Hittil i år er økningen på 16,8 prosent, viser ferske tall fra politiet...
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.