Sakset/Fra hofta

Svenske tilstander? Oslo opplevde i fjor et trendbrudd: Kriminaliteten blant unge øker.

Den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo økte med over 20 prosent i 2016. Voldskriminaliteten øker for femte år på rad.

Ungdomskriminaliteten økte med over 20 prosent i 2016, etter sju år med nedgang, ifølge Aftenposten. Det fremgår av Salto-undersøkelsen, en årlig undersøkelse utført av Oslo kommune og politiet.

Kritikken haglet etter Anders Magnus’ reportasje i NRK Dagsrevyen i mars om integreringsproblemene i Oslo øst. Flere av kritikerne påpekte triumferende at ungdomskriminaliteten gikk nedover.

Document: Frykter svenske tilstander i Oslo øst: «Kidsa går med gønnere», barn selger hasj

Men da Magnus laget sin reportasje hadde trendbruddet i Oslo allerede skjedd. Kriminaliteten blant de unge går opp.

Og enda verre: voldskriminaliteten har steget uten opphold i fem år.

Økningen i ungdomskriminalitet gjelder begge kjønn og både i gruppene under og over 15 år. Vinningslovbrudd er anmeldt flest ganger, mens voldskriminaliteten har vært stigende siden 2011. I 16 av voldshendelsene fra i fjor ble fire personer eller flere under 18 år anmeldt for å ha utført volden sammen.

Volden øker

Politiet har tidligere uttrykt bekymring over grovere vold blant stadig yngre ungdom.

De yngste som i fjor ble mistenkt eller siktet for vold, var ti år. Minst 41 av dem som ble anmeldt for fysisk vold i løpet av fjoråret var barneskoleelever.

De to siste årene viser en dramatisk stigning i sakene hvor siktede eller mistenkte for vold er under 15 år. Økningen fra 2014 er på over 60 prosent.

Mest slående er utviklingen blant jenter: Fra 3 tilfeller i 2014 til 19 i fjor – fra å utgjøre rundt fem prosent av voldssiktede og -mistenkte under 15 år i 2014 til nesten 20 prosent i 2016.

Groruddalen tar ledelsen

I en artikkel i Groruddalens Avis fra 30. desember er Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon bekymret for økende vold blant de unge:

– Vi opplever en oppgang i kriminaliteten, og områdene som øker mest er vold, forteller Lund.

Lund forteller at de fleste politistasjonene i Oslo har hatt en nedgang i kriminaliteten bortsett fra i Groruddalen. Han er bekymret for den økende volden blant ungdom.

– Bare i november var det 31 saker med unge under 18 år. Det betyr i hovedsak én voldssak per dag.

– Vi får også med antall familievoldssaker i systemet. I fjor hadde vi en «all time high» av familievoldssaker og i år får vi mer. Vi vil avdekke flere mørketall på det feltet, sier han.

Kraftig økning i familievold

Mishandling i nære relasjoner med kroppskrenkelse, altså familievold, var det vanligste lovbruddet unge under 15 år ble utsatt for i 2016. Totalt 296 forhold av denne typen ble registrert i Oslo i 2016 – en økning på nesten 50 prosent fra 2013.

I rapporten hevdes det at økningen «må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold.» Hvordan kan man være så sikker på det? Familievold har riktignok vært et uttalt satsingsområde for politiet og fra politisk hold i flere år, men vi vet hvem som står for brorparten av denne typen vold. Nesten 90 prosent, faktisk:

VG: Nesten alle som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn

Innvandrerbefolkningen i Oslo øker år for år. Denne gruppen står for 89 prosent av alle familievoldsdømte. Kan dette faktum ha noe å gjøre med økningen? Neida, økningen «må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold» Hallo..?

Man oppnår i hvert fall dette: Å gi de som jobber med «innsatsen for å avdekke denne typen forhold» en følelse av at de gjør noe viktig.

Seksuallovbrudd

Rapporten viser at nesten fire ganger så mange jenter som gutter under 18 år ble utsatt for seksuallovbrudd i hovedstaden.

Og det er vel ikke særlig oppsiktsvekkende. Derimot leter man forgjeves i Aftenpostens artikkel etter grafer eller tall som viser utviklingen i seksuallovbrudd blant de unge. Hvorfor utelates de tallene?

Antallet narkotikalovbrudd begått av personer under 18 år har økt med over 50 prosent, fra 199 lovbrudd i 2015 til 305 i 2016. Dette tallet er likevel lavere enn de ni foregående årene.

 

Aftenposten: Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg

Groruddalens avis: Mer kriminalitet blant ungdom