I 2015 ble det anmeldt 237 familievoldssaker i Groruddalen mot 229 i 2014. Politiet synes økningen er positiv fordi dette viser at mørketallene kommer frem i dagens lys. Andre voldssaker har også steget i løpet av fjoråret. Fra 304 i 2014 til 337 i 2015, og politiet har kun brukt tall frem til oktober i fjor. Det sies ikke noe om dette også er en positiv økning.

Når det gjelder familievold står Groruddalen for nærmere 40 prosent av anmeldelsene i Oslo. I hele Oslo er tallene 652 saker på cirka 650.000 mennesker. I Groruddalen er tallene 237, og her bor det rundt 140.000 mennesker. En rask beregning viser at, sett i forhold til folketallet, så er det dobbelt så mange anmeldelser av familievold i Groruddalen enn i andre steder av byen. Og fremdeles mener politiet at det er store mørketall.

I 2015 ble det anmeldt 237 familievoldssaker i Groruddalen mot 229 året før – en økning politiet anser som positivt. På den andre siden har antall andre voldssaker gått opp.

– I hele Oslo ble det registrert 652 saker på cirka 650.000 mennesker. I Groruddalen ble det registrert 237, og her bor det rundt 140.000 mennesker. Det er nesten 40 prosent av sakene i Oslo, sier Stasjonssjef Lund.

Ordensavsnittet på politihuset er avdelingen som man ofte ser ute på patrulje. I 2015 har antall voldssaker i Groruddalen økt mot 304 i 2014 til 337 i 2015, selv om politihuset bare har tall fram til oktober i fjor.

Uansett om det går den veien høna sparker, så er det bare å vri utviklingen til noe positivt.

Groruddalen

groruddalen.no

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂