Oslo politidistrikt ble 1. mai ifjor slått sammen med Asker og Bærum som følge av den siste politireformen. Organisasjonsendringene har ikke vært av det gode, mener flere polititopper.

Oslo-politiet har gjort en tabbe, som har gjort det vanskeligere å hamle opp med de aller tyngste, kriminelle miljøene i landet, mener visepolitimester Einar Aas og tidligere sjef for Spesielle operasjoner, Torstein Holand.

Torstein Holand gikk av med pensjon ifjor. Han er sterkt kritisk til konsekvensene av reformen.

– Nedleggelsen av Org.krim-seksjonen vil få konsekvenser ikke bare for Oslo, men også for resten av landet. Kompetansen som er opparbeidet her vil forvitre, og nøkkelpersonell vil slutte. Over tid vil man tape stort, sier Holand.

Gjengbekjempelsen er blitt svakere, mener Torstein Holand. Politiet vet ikke lenger hva som foregår.

– De går inn i konfliktene først når noe har skjedd. Vi arbeidet for å stanse konfliktene før de hadde oppstått. Vi var så tett oppå dem at vi klarte å få informasjon, så vi kunne avverge og forebygge. Plutselig sto vi på døren deres. De skulle ha en innebygd frykt for oss. I dag er problemet at politiet ikke vet. Og gjengene vet at politiet ikke vet.

Politiets kapasitet virker også svekket. NRK har fått innsikt i tallene som viser at 55.448 saker er blitt henlagt på et drøyt år. Dette er av totalt 84.805 anmeldte saker. Det er altså hele 65,4% av sakene som henlegges. Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold synes ikke dette er så viktig fordi det mangler informasjon og opplysninger.

– Jeg vet ikke om det er noe mål i seg selv å etterforske alle disse sakene. I mange av disse sakene mangler det informasjon, eller opplysninger. Da det er relativt sett lite å hente på å iverksette etterforskning, sier Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold.

Kan hende er det en økning i saker hvor fornærmede (av gode grunner) ikke ønsker å forklare seg for politiet? Slik som tilfellet med knivstikkingen i Oslo sentrum tidligere denne måneden. Med økende gjengkriminalitet og oppgjør gjenger imellom så ønsker man ikke å forklare seg. Svensk politi vet alt om dette. Så kommer i tillegg risikoen ved å være vitne og da er veien kort til «ingen har sett noe eller hørt noe».

Men det er ikke bare den siste politireformen som har fått politiet til å miste fokus og oversikt. Allerede før jul 2015 advarte Torstein Holand tidligere visepolitimester Gro Smogeli og Einar Aas om den eskalerende situasjonen under en presentasjon på politihuset på Grønland.

– Jeg så at det begynte å bikke på Holmlia. Utover i 2016 mistet vi mer og mer oversikt og kontroll, sier Holand.

Den nye lederen for den nye store avdelingen, Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), Grete Lien Metlid er selvsagt fullstendig uenig med den nylig pensjonerte Holand:

– Holand mener at politiet er blitt for reaksjonære, at de først dukker opp når kriminaliteten allerede er skjedd. Er du enig? spør VG.

– Nei, jeg er uenig i hans analyser og han fremstår for meg som ikke svært oppdatert. Vi har hatt flere proaktive saker det siste året enn da han sluttet som leder for Spesielle operasjoner, så dette får stå for hans regning.

– Gjengen har vokst frem over mange år og hoveddelen var før omorganiseringen i politiet. Vi har hatt et veldig fokus på gjenger og kriminelle nettverk, også dette miljøet, i nettopp perioden etter sammenslåingene, sier Metlid.

Gjengene i Oslo har kunnet vokse seg sterke i mange år fordi politikere, journalister og politi hele tiden har hevdet at kriminaliteten har gått ned.

«Flere innvandrere – mindre kriminalitet» jublet VG sammen med politiet i Groruddalen i 2012. Som om det var nordmenn som hadde vært problemet.

– De som bor i Groruddalen har blitt snillere! Ungdomskullene har blitt større og kriminaliteten mindre, sier Espen Aas, stasjonssjef ved Stovner politistasjon.

Øh, nei. Saken er vel heller den at det var nordmenn som anmeldte kriminalitet og nå har de flyttet fra Groruddalen. Vips. så sank antall anmeldelser. Innvandrere ordner heller opp seg imellom. Alt ser fint og tilforlatelig ut en stund helt til det brått blir synlig i gatebildet i form av knivstikking og skyting. Det har «bikket over» som den pensjonerte politilederen Holand sa.

Færre anmeldelser fører naturligvis også til færre politi. Hvem trenger vel politi når kriminaliteten «synker»? I det minste så det slik ut for politiet som ikke lenger ble ringt opp av ofre eller vitner. De kan ikke være alle steder på en gang – så de er avhengige av kunne jobbe reaktivt i samarbeid med befolkningen. Med «ny befolkning» som ikke vil involvere politiet, så ryker dette samarbeidet. Etterhvert som tiden er gått, er vi alle, inkludert Jon Hustad, blitt innhentet av virkeligheten. Det er journalistenes oppgave å avdekke når politikere og politi lyver. Her har norske medier sviktet. Hustad er den eneste som har bedt Hege Storhaug om unnskyldning. Det gjorde han på Facebook:

Det er vel på tide å krypa.

Eg laga ei sak om kriminalitet i Groruddalen, men i røynda var saka om kriminalitet mellom muslimar og stoda i heile Oslo. Eg tok utgangspunkt i offisiell statistikk og det politisjefen sa til meg.

Etter VGs avsløringar er det tydeleg at Hege Storhaug har rett og at politiet lyg. Så då er det på sin plass å be Hege Storhaug om orsaking.

Sånn er det, ho hadde rett, eg hadde feil. Berre å dela. Feil skal ein vedgå.

Det var synd at denne beklagelsen kun ble lagt ut på Facebook. Mediene kunne godt ha forsøkt å rette opp det ufortjente negative bildet de har skapt av Hege Storhaug:

Ettersom ingen ville høre på realitetsorienterte kritikere i tide, så har politiet i Oslo nå endt opp med kapasitetsproblemer. Ikke så rent lite heller.

337 voldssaker, 437 narkotikasaker, 13 sedelighetssaker – alle med kjent gjerningsperson – er blant de 3337 sakene som er henlagt på grunn av kapasitetsproblemer.

Voldssaker, sedelighetssaker og narkotikasaker – MED kjent gjerningsperson henlegges. Det er sikkert en del forskjellige klassifiseringer og detaljer som går oss meningmenn hus forbi når statistikken tar med rubbel og bit. Men inntrykket er at dette er en svært dårlig utvikling som må snus så fort som mulig. Marius Bækkevar, nestleder i Oslo politiforening, sier at den høye henleggelsesprosenten går på tilliten løs:

– Hvis vi ikke klarer å levere trygghet og oppklare saker som publikum mener er opplagt, går det i ytterste konsekvens på tilliten løs. Men politimesteren står i en vanskelig situasjon, hvor ressursene ikke strekker til, så noe må nedprioriteres.

Hvorfor strekker ikke ressursene til i et rikt land som Norge? Dette er vel heller et resultat av feilprioritering av ressurser fremfor manglende ressurser. Politikerne tar seg råd til å se «gode ut» med miljøtiltak, flyktninger og såkalte «områdeløft». Et «politiløft» ville være å foretrekke, mens de enda har nogenlunde kontroll på kriminaliteten. Her må man se til utlandet og tenke forebyggende fremfor å lete etter en bøtte vann når alt står i brann.

Look to Sweden. Sverige kan noe om politiets kapasitetsproblemer. Her fra en matbutikk igår:

Det er å håpe at politikerne snart tar kriminalitetsutviklingen i Norge på alvor. Politiet må styrkes på alle mulige måter og de kriminelle som kan sendes ut av landet må ut. Der hvor det er vilje finnes det også penger til formålet.

NRK  VG

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂