Gjengene vinner terreng, situasjonen på Oslo øst er en fallitterklæring for Oslos politimester, mener redaktør for Politiforum, Ole Martin Mortvedt.

Mortvedt kommer i dag med en kraftig advarsel til oslopolitiet på lederplass.

Han mener at politiet ser ut til å ha tapt overfor gjengene, og er sterkt kritisk til politiets advarsel til natteravnene på Vestli mot å gå ute:

Det er en fallitterklæring fra politiet å gjøre dette. Det selvsagte svaret skulle vært at selvsagt er Natteravnene trygge. Som sammen med den øvrige befolkningen skal kunne føle seg trygge. Politiet skulle ha satt på så mye ressurser, at de kunne gått sammen med Natteravnene.

De kriminelle gjengene har nå i større grad vunnet frem med sin fremferd og tatt territorier. Maskerte gjenger motiveres når de ser at natteravner og politi kan jages.

Han mener i likhet med leder for Oslo Politiforening, Kristin Aga, at det delvis er omorganiseringen av Oslo-politiet i forbindelse med nærpolitireformen som er skyld i problemene. Da ble både avdelingene for organisert kriminalitet og gjengproblematikk oppløst, trass i advarsler om at dette ville gå ut over det forebyggende arbeidet.

Tidligere sjef for Spesielle operasjoner, Torstein Holand, og tidligere sjef for organisert kriminalitet, Einar Aas, har fortalt at de var dypt uenig i måten Oslo politidistrikt ble omorganisert på.

Politimester Hans-Sverre Sjøvold lyttet ikke til sine fremste fagpersoner og bøyde av for Politidirektoratets press om at alle politidistrikt skulle se like ut, skriver Politiforum-redaktøren: «Politimiljøet med lengst erfaring knyttet til bekjempelse av organisert kriminalitet og gjengproblematikk skulle oppløses i sin kjente form.»

Derfor ser det merkelig ut at Sjøvold selv ikke er tilgjengelig for kommentar for å forsvare sin beslutning, og i stedet sender ut sine nyansatte sjefer, som ikke står ansvarlig for organisasjonsformen. Det står ikke til troende. Det er nærliggende å stille politimesteren spørsmålet om og hvorfor politiet er i ferd med å miste kontrollen over deler av hovedstaden.

Det står ikke til troende at den samme politimesteren ikke tydeligere påpeker at politidistriktet ikke har tilstrekkelig økonomi til å håndtere hovedstadens økende kriminalitetsproblem. Som leder av Oslo Politiforening Kristin Aga sier i intervju med Politiforum.no, må politidistriktet la 200 stillinger stå ubesatt for å få betalt sine regninger i år. Regjeringens uttalelser og forsøk på dokumentasjon om flere politistillinger begynner å ligne på Tordenskiolds soldater. Vi har bare hørt om de. Men befolkningen har ikke sett de.

Regjeringen har det øverste ansvaret for å sørge for innbyggernes sikkerhet, påpeker Mortvedt, som mener Fremskrittspartiet er svar skyldig: «Fremskrittspartiets justisministre både har satt sammen, iverksatt og besluttet omorganiseringen av politiet.»

Den siste justisministeren i rekken, Tor Mikkel Wara, må nå svare opp på hvorfor gjengkriminaliteten i Oslo øker, hvorfor det har vært ni skyteepisoder i Oslo siden februar. Han må svare for hvorfor politiet blir forsøkt jaget av maskerte ungdommer.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂