Politimester Hans Sverre Sjøvold og leder av Enhet øst, John Roger Lund, informerte mandag om hva Oslo politidistrikt gjør i forbindelse med volds- og skyteepisoder i Oslo den siste tiden. 

Oslo-politiet vil umiddelbart bli styrket med 30 årsverk, sier politimester Hans Sverre Sjøvold under en orientering ved politihuset i Oslo mandag.

– Vi er i gang med å organisere aktivitetene rundt disse 30 millionene vi har fått fra Stortinget. Det blir ansatt til sammen 41 personer, som kommer i enhet øst, sier Sjøvold.

Videre opplyser han at seks av disse blir satt til forebyggende arbeid, at seks andre blir satt inn i avdeling for etterretning og etterforskning, og at de 29 andre vil bli satt inn i enhet øst.

Politimesteren opplyser også at Oslo-politiet umiddelbart vil fylle 30 av de i alt 86 nye stillingene distriktet er tildelt i løpet av 2018. Samtlige av disse blir satt inn i enhet øst, som ledes av John Roger Lund.

– De kommer så raskt vi får dem på plass, mest sannsynlig i løpet av mai. Det er mange som er interessert i å jobbe hos oss, sier Sjøvold.

Samlet sett blir Oslo-politiet dermed styrket med 71 årsverk i løpet av kort tid.

– På lengre sikt må vi satse tungt på forebygging, og må slå hardt til mot dem som begår alvorlig kriminalitet, sier Sjøvold.

– Ikke svekket

Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, ønsker de nye ressursene velkommen.

– Vi jobber nå med utfordringene både i Oslo øst og Oslo sør, og det er totalinnsatsen som gjelder. Vi bruker alle verktøy vi har, men utfordres på kapasitet. Derfor er det viktig med de ekstra ressursene som nå settes inn, sier hun.

Hun avviser samtidig påstandene om at Oslo-politiets arbeid mot organisert kriminalitet er svekket etter den omstridte politireformen.

–Det har kommet en del påstander om at vår innsats mot organisert kriminalitet er nærmest lagt ned eller svekket etter reformen, men dette kjenner vi oss ikke igjen i. Vi har blant annet beslaglagt 23 våpen i 1. kvartal med de ressursene vi har nå, flere enn vi har gjort på lang, lang tid, sier Metlid.

– Det er viktig for meg å understreke at både kompetansen, metodene og mannskapene vi hadde før er med videre i ny organisering, sier hun videre.

Garanterer flere pågripelser

Bakgrunnen for orienteringen fra Oslo-politiet er de mange skyte- og voldsepisodene som har vært i Oslo sør og Oslo øst den siste tiden.

Bare i løpet av den siste uka i april har det vært tre skyteepisoder, de to siste lørdag og søndag da politiet mottok meldinger om skudd henholdsvis utenfor en pizzarestaurant på Vestli i Groruddalen og på Stovner.

Metlid sier politiet har gjort pågripelser i nesten samtlige av skyte- og voldssakene siden sommeren i fjor, og garanterer at det blir flere pågripelser.

– Det kan vi si med sikkerhet, sier Metlid.

Forkastelig

Flere av sakene er knyttet til kriminelle miljøer og personer politiet kjenner fra tidligere. Mange av de i miljøene er unge, og John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo-politidistrikt, merker seg at kriminelle nettverk aktivt verver ungdom.

– Det som bekymrer oss er at vi har noen kriminelle kyniske aktører som bruker ungdommer i sine virksomheter. I noen bydeler har vi ungdommer som faller utenfor skolesystemet, og blir rekruttert inn i kriminelle miljøer der de får anerkjennelse, sier han.

I tillegg til skyteepisodene, har Natteravnene på Vestli i Oslo nylig opplevd å få stein kastet etter seg, hvorpå politiet måtte be dem holde seg unna området.

– Det er helt forkastelig, og dette aksepterer vi ikke. Vi ønsker å sikre at våre Natteravner skal få lov til å ferdes trygt i sitt gode virke, sier Lund.