Nytt

Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon er bekymret over en sterk økning i ungdomskriminaliteten i Groruddalen. Den hyggelige groruddalsungdommen var ikke så hyggelige likevel.

Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon opplyser om at kriminaliteten, særlig blant unge under 18 år, har økt i Groruddalen i 2016. Til neste år vil han nå enda mer ut til befolkningen.

Det er først og fremst voldssaker som øker i den multikulturelle smeltedigelen øst i Oslo.

Antall straffesaker for november i fjor var 6.039. Antall straffesaker for november i år var 7.900.

– Det er en ganske kraftig økning og statistikken har vært høyere i hele år. Vi opplever en oppgang i kriminaliteten, og områdene som øker mest er vold, forteller Lund.

Groruddalen skiller seg ut fra resten av Oslo med sin økning i anmeldt kriminalitet. Bare i november var det én daglig voldssak med gjerningsperson under 18 år. Løsningen er som vanlig dialog. Botemiddelet for nesten all verdens elendighet.

Lund forteller at de fleste politistasjonene i Oslo har hatt en nedgang i kriminaliteten bortsett fra i Groruddalen. Han er bekymret for den økende volden blant ungdom.

– Bare i november var det 31 saker med unge under 18 år. Det betyr i hovedsak én voldssak per dag.

Her er det bare å brette opp ermene og starte dialogen. Hvem kan tvile på Groruddalens suksess?

Groruddalen.no