Innenriks

Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon uttaler seg om vold i nære relasjoner. Han påpeker at det forekommer vold blant mange unge par. Sjalusi er ofte grunnen til voldsutøvelse.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress kom i fjor med en rapport om vold i nære relasjoner blant minoritetsbarn og unge. Denne rapporten henviser John Roger Lund til men han er ikke opptatt av hvilke kulturer og miljøer det skjer i – for hva er egentlig en minoritet? Lund vil ikke skjære alle over én kam og ender opp med å gjøre nettopp dét. I stedenfor å adressere problemene der de hører hjemme, så ser han hele Groruddalsbefolkningen under ett; pakistanere, marokkanere, somaliere eller polakker, det spiller ingen rolle, de er groruddøler alle sammen og plasseres i samme bås.

Og for å slå det fast: Når det kommer til sjalusi, så er problemene like store blant nordmenn. Det er merkelig at han nevner nordmenn. For de er vel bare groruddalsbefolkning som alle andre?

Stasjonssjef John Roger Lund på Stovner politistasjon ønsker å sette fokus på kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i?» om vold i nære relasjoner. Han mener det ikke er en privatsak, men angår alle.

Lund forteller at kampanjens hovedingrediens er at man har fått forskning som viser at det utøves vold blant mange unge par.

– Det er forelskede par, og det kan fort gå over fra å være rosenrødt til at man får sjalusi og at man flytter grenser hele tiden, sier stasjonssjefen.

– Grensene er individuelle. Det er en selv som skal bestemme de, og føler man at et forhold er integritetskrenkende skal man si at nok er nok. Tøyer man stadig grensa havner man fort i en voldelig spiral.

Det finnes store mørketall blant folk som har opplevd vold i nære relasjoner.

– Vi mener dette er unisont. Sjalusi finnes like mye i norsk kultur som i en innvandrerkultur, sier han.

Ja, de fleste av oss føler det samme, vi er alle ganske like sånn. Hva vi gjør med disse følelsene derimot, se det er en annen ting. Våre reaksjoner er resultatet av kultur, verdier og oppdragelse. Og her aner vi at det er ganske stor forskjell på de ulike minoritetsmiljøene vi finner i Groruddalen.

– Vi kaller alle i Groruddalen for dalens befolkning uansett. Og så er det spørsmålet om hva som egentlig er en minoritet. Er det en litauer, eller en tamil? Hos oss heter det Groruddalsbefolkningen. Det kan hende noen har lukka miljøet, derfor er det viktig å bruke varslingsplikt som medborger, sier han.

«Kan hende noen har lukka miljøet»? Det er neppe noe norsk miljø han sikter til her. Hvem har forresten makt til å lukke et miljø? Hva annet er det dette lukkede miljøet inneholder som politiet eller andre ikke får vite? Det kan da umulig ha sammenheng mellom den synkende kriminaliteten i Groruddalen – eller?

Nå som så mange nordmenn har forlatt denne delen av byen og kriminaliteten synker så burde snart noen tørre å si at disse «lukkede miljøene» kanskje påvirker mengden av anmeldte saker. Men denne logikken blir nok for farlig. Skal vi gjette at nordmenn er mer kriminelle enn andre og nå som det er færre nordmenn i Groruddalen så er stedet blitt tryggere? Nei, dette vet vi er sludder. Særlig vi som er fra «Dalen vår».

Når vi tenker litt tilbake så husker vi en episode hvor den norske nabojenta hadde pakistansk kjæreste som hun forsøkte å slå opp med. Dette gikk nok på æren løs for den unge mannen, for han dukket opp med alle sine kompiser og mannlige slektninger og truet både jenta og hennes familie. En soleklar krenkelse. Er det noe slikt Stovner politistasjon har i tankene, mon tro? At en del av volden skyldes en kulturkollisjon som ikke lar seg løse med litt megling og hjelp av venner? At den svake part i et ungt kjæresteforhold som regel er jenta og at hun ikke kunne ane hva slags rolle som egentlig ble tredd nedover ørene på henne?

Dette skyldes nok manglende kulturforståelse og integrering fra den norske siden. Den nye røde byledelsen kan sikkert bruke litt av de pengene som de ikke har lyst til å bevilge til HRS til å sette opp selvforsvarskurs for jenter i Groruddalen. Slike kurs er blitt veldig populære i Sverige og hvorfor skulle vi være noe dårligere? Dette kan også bidra til nye arbeidsplassser. Vi må tenke nytt og smartere, akkurat slik som politikerne sier.

Stovner politi

Politiet sliter litt med å definere «minoritet». Ikke så rart kanskje, i Stovner bydel er nordmenn nå en minoritet og det føles fremdeles litt rart for mange.

For unge menn som ikke helt forstår begrepet respekt eller et «nei» så anbefales denne greie instruksjonsvideoen varmt:

Akers Avis Groruddalen