Nytt

I Akers Avis går politiet ut og oppfordrer folk til å melde fra om ekstremister i Groruddalen. Politiet forteller også om omfattende problemer i Groruddalen. Samtidig skapes det et tilnærmet idyllisk bilde av Groruddalen i NRK-serien Dalen vår.

Stasjonssjef på Stovner, John Roger Lund:

Han forteller at Stovner-politiet også jobber tett med den spente gjengproblematikken.

–  Det er ikke til å legge skjul på at mange av de innvolverte bor i vår dal. Situasjonen er spent, men vi jobber tett med Kripos, PST og Politihuset.

——-

Familievold er et stort problem i Groruddalen. Regjeringen støtter kampen mot familievold med noen millioner kroner.

For to uker siden var justisminister Grete Faremo innom stasjonen. Hun ga Stovner-politiet ros for jobben de har gjort med SARA-prosjektet mot familievold.

I tillegg kunne hun fortelle at regjeringen gir en pengepakke på totalt 15 millioner kroner i et nytt prosjekt mot vold i nære relasjoner.

Ran er et omfattende problem. Ofrene blir ofte sterkt preget av det de opplever under et ran.

Stasjonssjefen forteller at de har mange ranssaker å forholde seg til. Gjennomgangsmelodien er at unge gutter raner jevnaldrende.

–  Vi ser hvor preget ofrene blir av å oppleve denne typen kriminalitet, og derfor kommer vi til å jobbe knallhardt for å forebygge slike saker.

Befolkningen på Årvoll fikk en romleir i nabolaget i fjor. Mange beboere var ikke spesielt fornøyd med dette fargerike innslaget ii hverdagen. I år ventes det ennå flere romfolk.

Årvoll-folket fikk i fjor en romleir de måtte forholde seg til. Den gjennomsnittlige tigger tjener 200-300 kroner hver dag.

–  Det er langt mer penger enn de er vant med i sitt hjemland, og derfor er det grunn til å tro at det vil bli flere av dem i tiden som kommer, sier Lund.

Det er forunderlig at selv lokalavisen for Groruddalen ikke har dette som en toppnyhet. De velger også å prøve seg på positiv forsterkning. Toppnyheten omhandler Groruddalselever som fremfører Harlem Shake. 

Alt er vel egentlig i sin skjønneste orden?

 

http://www.groruddalen.no/vil-vite-om-ekstremister.5185594-77747.html