Nytt

I Oslo har ungdomskriminaliteten sunket med 2,9 prosent fra 2011 til 2012. Politiet slår alarm når det gjelder situasjonen i Groruddalen, hvor ungdomskriminaliteten i samme tidsrom har steget med 22 prosent.

Tallenes tale er klokkeklare. I Oslo politidistrikt har antallet saker der gjerningsmannen er under 18 år gått ned med 2.9 prosent fra 2011 til 2012. I Groruddalen har antallet saker med mindreårig gjerningsmann derimot økt 22 prosent.

– Vi ser på disse tallene med den største alvor og vi kommer til å iverksette tiltak umiddelbart, varsler Lund.

Når kriminelle over 18 år begår en straffbar handling blir de tatt hånd om av den politistasjonen som ligger nærmest åstedet for ugjerningen. Kriminelle under 18 blir derimot ivaretatt av sin lokale politistasjon.

I Groruddalen bor ungdommer som begår en betydelig andel av ungdomskriminaliteten i Oslo. Norges multikulturelle utstillingsvindu har fått nok en ripe i lakken.

Stovner politistasjon fikk i 2012 totalt inn rundt 3000 anmeldelser, mens Grønland politistasjon fikk inn 25.000. Likevel hadde Stovner flere saker som omhandlet ungdomskriminelle.

– Totalt hadde vi 616 av de 2052 sakene som ble anmeldt med en mindreårig gjerningsmann i Oslo politidistrikt. Dermed står vi for 27 prosent av disse sakene, forteller Lund.

Det fortelles om grove forbrytelser. Ofrene for personran sliter med livskvaliteten etter hendelsene.

– I forkant av rettssaken hadde vi besøk av ofrene og deres foreldre. Å se hva et grovt ran har gjort med livskvaliteten til robuste, sunne og friske gjorde sterkt inntrykk på meg.

Intensjonen med møtet var å opplyse om rettssaken og fortelle om hva den ville føre med seg. Flere av ofrene var bekymret for å vitne fordi de fryktet repressalier.

– Noen blir så skremt at de ikke tør å ta T-banen og det forstår jeg veldig godt. Derfor er det viktig at vi klarer å forebygge denne typen kriminalitet og ikke minst hjelpe ofrene, sier stasjonssjefen.

Politiet er ikke ute etter å straffe forbryterne, men ønsker å gi de en sjanse til.

– Vi er ikke ute etter å straffe. De som gjør et lovbrudd får en sjanse til og de fleste skjerper seg, mens noen faller tilbake og bryter loven på nytt. Disse må vi fange opp, sier Lund.

http://www.groruddalen.no/ungdomskriminaliteten-oeker-drastisk.5167084-77747.html