Hvordan skal man best straffe barneranere (vel, i hvert fall ungdom mellom 15 og 18 år)? Svar: Tur til Tusenfryd.

Selv om alle er over strafferettslig alder, behandles de som om de er barn. Politiet ser med frustrasjon at det er lite de kan gjøre med de kriminelle ungdommene. Barnevernssjef Karen Margrete Grenstad i Stovner bydel i Oslo bekrefter overfor Aftenposten at flere av ranerne er blitt tatt med på turer til Tusenfryd.  Foreldrene til ransofrene mener, ikke uventet, at dette er feil signal å gi ranerne.

– Jeg må si at jeg synes det virker ganske spesielt å se at ranerne premieres med moroturer til Tusenfryd, mens våre barn, som er blitt utsatt for ran og har fått ødelagt tilværelsen, føler at de knapt blir tatt alvorlig, sier faren til en gutt som ble slått, truet og ranet.

Man undres om barnevernet er enige med Attiq Sohail om at ranerne mangler lommepenger og fritidsklubber. Barnevernssjef Karen Margrete Grenstad forsvarer Tusenfryd-besøk:

– De trenger positive opplevelser. Jeg kan forstå farens reaksjon, men dette er ikke ment som en premiering av ranerne, sier barnevernssjefen.

– Det har også vært hensikten å gi ofrene et tilbud om hjelp, men det forutsetter at foreldrene selv ber om det, sier Grenstad.

Her var det mange gode intensjoner. Det må være et fåtall av foreldre som kommer på tanken om å kontakte barnevernet for å få hjelp til å gi barnet sitt tryggheten tilbake etter et ran. Likeledes er det vanskelig å tro at ranere i berg-og-dal-bane-kø forstår at dette er ment som en positiv opplevelse for å få dem på rett kjøl. Her må noen sette seg ned og vurdere behandlingsformen på nytt. Er det ingen som forstår hvordan en 16 år gammel raner tenker? Eller hva en 14-åring som har blitt ranet synes om at raneren blir belønnet med utflukter og «positive opplevelser»?

Karen Margrete Grenstad forklarer videre:

Turene til Tusenfryd er bare en del av behandlingsopplegget. Vi stiller krav også. De må stille opp til oppfølgingssamtaler, og i enkelte tilfeller kan det være at de må avgi urinprøve, sier Grenstad.

Hun sier at barnevernet ikke har mottatt melding om at noen av dem har vært med på flere ran og at barnevernet betrakter opplegget så langt som vellykket. Foreldrene til ranerne har også deltatt i behandlingsopplegget.

– Samarbeidet med foreldrene har stort sett vært positivt, vi har ikke sett behov for å vurdere tvangstiltak i noen av sakene, sier barnevernssjefen.

Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon fokuserer på ofrene.

– Livskvaliteten blir kraftig svekket for unge som vokser opp under slike vilkår. Mange blir merket for livet. Både barna og foreldrene er livredde for represalier.

En ung jente turde ikke lenger ta bussen etter at hun ble omringet bak i bussen og utsatt for fornedrelser. To gutter som ble ranet, fortalte at de tenkte på ranet hver gang de tok T-banen etterpå.

Nordmenn fortsetter å flytte fra Groruddalen og det fargerike fellesskapet. Men de virkelige årsakene vil ingen snakke høyt om.

Aftenposten