Nytt

Det er trist å lese Aftenposten fredag 14.juni. Forsiden forteller en dyster sannhet om Groruddalen. En sannhet som bryter med det positive bildet som man forsøker å skape av det multilulturelle dalføret i Oslo. Forsiden forteller oss følgende:

25 barn ranet på seks uker.

Barn helt ned i 9-års alderen er blitt ofre for en ny ransbølge i Oslo. 20 ungdommer er siktet for ranene,

Livskvaliteten blir kraftig svekket for unge som vokser opp under slike vilkår. Mange blir merket for livet.

Ikke helt uventet for oss som har kjenskap til Groruiddalens mørke sider, så er ranerne fra, nettopp, Groruddalen.

I løpet av en måned har etterforskerne på Stovner fått tilståelser for 25 ran og grove tyverier der gjerningsmennene har slått til mot barn ned i ni års alder.

Den sterkeste kommentaren for denne utviklingen står Helene og Glenn Westerheim Løken for. De bor på Rommen i Groruddalen. De har mistet lysten til å bo der de har bodd i mange år. Hvem ønsker å bo i et miljø hvor selv de små barna ikke kan gå i fred?

Etter at sønnen deres ble slått ned og ranet, opplevde familien at livskvaliteten falt dramatisk. Sønnen var engstelig for å gå ut, mens foreldrene var engstelige for at sønne skulle bli utsatt for voldsutøverne enda en gang.

– Det preger hele familien. Jeg har ikke lyst til å bo her lenger, sier faren.

Dalen vår….?

Under er det linker som viser artikler om temaet hos Aftenposten. Disse er ikke identiske med de som kan leses i papirutgaven 14. juni.

http://www.osloby.no/nyheter/Foreldre-forsvarer-unge-lovbrytere-og-nekter-megling-7231038.html

http://www.osloby.no/nyheter/krim/20-siktet-for-barneran-i-Oslo–7229831.html

http://www.osloby.no/nyheter/krim/Ungdom-tar-T-banen-for-a-rane-barn-i-andre-bydeler-7230160.html