Nytt

Aftenposten/Oslo by skriver om kriminaliteten i Oslo. De har tatt for seg kriminaliteten som Grønland politistasjon har ansvar for. Selv med en nedgang på 28 prosent det siste året er kriminaliteten skyhøy.

Hver dag anmeldes 80 lovbrudd på politistasjonen

  • 12 narkotikalovbrudd
  • 10 lommetyveri
  • 5 voldshandlinger
  • 1 grovt ran
  • 52 andre forbrytelser

I tillegg forekommer det fra tid til annen skyting i gater og mot leiligheter. Sjef på Grønland politistasjon, Kåre Stølen, mener at området tross alt er trygt og både bo og ferdes i.

– Det er ikke utrygt å bo eller ferdes her. Man må bare ta visse forholdsregler når man ferdes på kvelden og natten. Gå i opplyste gater og ikke drikk for mye alkohol, sier Stølen.

Skal vi tro at beboere som klager sin nød og uttrykker frykt over situasjonen i dette området har en feil oppfatning av sitausjonen? Beboere er engstelig for sikkerheten i området, og ikke minst, påpeker de hvor vanskelig det er å ha barn i et utrygt miljø.

Beboerne i borettslaget Heimdal II i Oslo er livredde etter gjentatt bråk og skyting mot naboleiligheten. Nå krever de at en rom-familie flytter fra området.

—–

  • 17. mars i år samlet det seg et stort antall mennesker foran rom-familiens leilighet. De var utstyrt med kniver og jernstenger.
  • Påfølgende dag skjedde så skyteangrepet mot leiligheten i borettslaget. Minst syv skudd ble avfyrt. Ett av skuddene gikk gjennom samme vindu som det ble skutt fra for åtte år siden.
  • 2. april våknet beboerne til en nattlig politirazzia med kraftig banking på vinduene til rom-familien.

—-

Utryggheten beboerne føler gjelder ikke utelukkende rom-familien i borettslaget. Det gjelder også den generelle sikkerhetssituasjonen i denne delen av hovedstaden. I møte med stasjonssjef Stølen trakk borettslagets representanter frem omsetningen av narkotika langs Akerselva og annen kriminell aktivitet som gir et utrygt nærmiljø.

– Beboerne vil leve et normalt liv der de kan oppdra sine barn, men det er kommet til et punkt der de føler at det er vanskelig. Noe må gjøres og styret i borettslaget er klare på at beboerne i bydel Grønland i større grad må prioriteres både av politi og politikere, konstaterer advokat Thorsell.

Sjef ved Grønland politistasjon ,Kåre Stølen, uttrykker forståelse for bekymringen og skal øke patruljeringen i området. Er dette nok til å skape en trygg hovedstad? Hvilken sommer går Oslo i møte når det varsles om at romfolket vil være sterkere representert i år enn i fjor?

Stasjonssjef Stølen forstår deres frykt for barnas oppvekstvilkår i den forbindelse og sier de fortjener samme livskvalitet som byens øvrige befolkning.

– Vi må gjøre hva vi kan fra politiets side for å fjerne utryggheten både der og andre steder der naboer bedriver lyssky virksomhet. Vi tar klagene på alvor når de kommer, sier Stølen til Aftenposten.

http://www.osloby.no/nyheter/krim/Beboere-frykter-for-livet-7169961.html#.UWxYLr9KNz8

http://www.osloby.no/nyheter/krim/Ni-kriminelle-handlinger-i-timen-7171563.html#.UWxacb9KNz9