Stasjonsjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, innrømmer at politiet føler seg maktesløse overfor alle ranene som finner sted i hovedstaden. Han ønsker at kriminelle barn låses inne. Ranerne påfører mennesker både fysiske og psykiske lidelser, i tillegg til tapet av verdigjenstander, men flere går fri på grunn av sin lave alder.

Stølen mener barnevernet skulle hatt større makt til å hjelpe politiet med det forebyggende arbeidet.

– Ifølge norsk lov er det veldig vanskelig å fengsle ungdom under 18 år. Kanskje barnevernet skulle låse dem inn en plass? spør han. – Vi trenger hjelp fra dem, sier han.

Stølen er bekymret for barna som ødelegger livet sitt ved å bli kriminelle. Bekymringen bør også omfavne alle ofrene som får livet ødelagt av skremmende opplevelser i Oslos gater.

– Det går ut over barna, som unødvendig ødelegger livene sine med å bli kriminelle i så ung alder. De må ha hjelp, men dette er veldig komplisert. Det går ikke an å følge én mal – ingen 16-åringer er helt like, ingen har hatt samme utgangspunkt, sier Stølen.

Åpne grenser er et åpenbart problem for å opprettholde trygge gater i Oslo.

Han understreker at det ikke er utelukkende ungdom som står bak ranene i hovedstaden den siste tida.

– Det er også østeuropeere og folk som er på besøk i landet. Det er vanskelig, spesielt med de som kommer til landet.

Og som vanlig er det noen ord som prøver å få oss til at Oslo egentlig er trygg. Ungdomskriminalieten er jo lav, må vi vite. For folk flest er det lite som tyder på at Oslo har økt livskvaliteten og tryggheten i takt med at den har blitt «internasjonal».

– Selv om kriminaliteten blant barn og andre er lav i Oslo i forhold til andre hovedsteder, så er det leit og tragisk at noen holder på sånn, sier han.

 

http://www.dagbladet.no/2013/11/15/nyheter/politi/kriminalitet/innenriks/politiet/30339330/