SSB har sett på befolkningsutviklingen for de neste 22 årene. Befolkningsveksten synker, det er en sterk aldring i distriktene og fruktbarheten synker. Men Oslo vokser videre, og særlig i områder som allerede sliter med å håndtere alvorlig ungdomskriminalitet.

Tirsdag la SSB fram Befolkningsframskrivingene-2018. Rapporten er en prognose over utviklingen blant den norske befolkningen.

Aftenposten har sett nærmere på rapporten (bak betalingsmur) og kan konkludere med at Oslo eldes mindre enn andre kommuner. Oslo kommer faktisk til å ha rundt tre til fire personer i arbeidsalder per eldre. Det gjør Oslo til en av de «yngste» kommunene i Norge i 2040.

SSB anslår at Oslos befolkning vil passere 800.000 i 2037, noe senere enn tidligere anslag. De fleste bydeler vil vokse med om lag 20 prosent, og tendensen er at de østlige bydelene vil vokse mer enn de vestlige. Grünerløkka og Gamle Oslo vil være de to mest befolkningsrike bydelene i Oslo i 2040.

Nettoinnvandringen til Norge anslår SSB vil ligge på om lag 20.000 personer per år, det vil si en relativt stor norsk by. Mange av disse vil søke seg mot hovedstaden, skal man tro befolkningsframskrivingen for hovedstaden, og mange av disse er i arbeidsdyktig alder – men ikke nødvendigvis i arbeid. Deltakelsen i arbeidslivet er som kjent påtagelig lavere for de som tilhører de innvandrergruppene som vokser mest, som den somaliske gruppen som nå er den største ikke-vestlige minoritetsgruppen i Norge.

I dag, dagen etter at befolkningsframskrivingen ble lagt fram, står Oslo-politiet fram i Dagbladet med en alvorlig bekymring; «Ti barn er anmeldt 187 ganger i Oslo sentrum – vi får ikke gjort noe». De yngste kriminelle i hovedstaden står bak grov vold, seksuallovbrudd, narkotikakriminalitet og ran – alle sakene henlegges på grunn av gjerningmannens unge alder. Politiet er på defensiven og ønsker seg ungdomsfengsel for å håndtere de ekstreme tilfellene av ungdomskriminalitet.

«Vi får ikke gjort noe med disse ungdommene og folk som bor i områdene er redde for å gå i egne gater når ungdomsgjengene surrer rundt som bisvermer,» sier Geir Tveit, som leder politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum. «Kriminelle under 15 år begår kroppsskade, kroppskrenkelse, ran, trusler, narkotika, hærverk. Det er hele spekteret. Dette går utover ungdommene i området. Den frykten de som blir utsatt for vold opplever, bekymrer oss,» sier Geir Tveit.

Surrer rundt som bisvermer? Vi kan vel raskt konkludere med at det dreier seg om noen flere enn ti personer, selv om disse er «verstingene». Tveit understreker også at de ved en liten telling kom fram til i hvert fall 263 unge lovbrytere i Oslo.

Dagbladet har intervjuet rektor Halvor Holm ved Jordal ungdomsskole, en skole som ligger i Gamle Oslo, en av to bydeler i Oslo som vil være de mest befolkningsrike bydelene om 22 år. Skolen har ifølge tall fra Utdanningsetaten (2016/2017) en minoritetsandel på 67,5 prosent. Rektor Holm har opplevd «det meste med ungdommene i området». For tiden er det få tilsvarende saker på skolen, men han kjenner godt til flere av de unge guttene på politiets liste.

Holm trekker fram flere faktorer som går igjen hos de unge kriminelle. «De kommer ofte fra dysfunksjonelle hjem der foreldre er ressurssvake. Det er ofte rus involvert. Barna utvikler lite empati, er frustrerte, har angst og er ofte de som gråter mest når skoleåret er over. De gruer seg til ferien, og de få faste holdepunktene de har forsvinner,» sier Holm til Dagbladet. Han mener barn i faresonene må få tidlig hjelp og oppfølging, og at det må lages en god ramme rundt hele familien fra tidlig barneskolealder. Mange av barna kommer fra fattige hjem og er lett krenkbare, ifølge Holm.

Fortsatt har verken politiet, Dagbladet eller Holm sagt ett eneste ord om bakgrunnen til disse barna, men ved å legge sammen to og to fra denne reportasjen, sammenholdt med hvilken rektor som er plukket ut for intervju, er det ikke vanskelig å tenke seg fram til at en majoritet av disse unge gjengangerne har innvandrerbakgrunn. Politikerne har foreløpig ikke vært på banen og kommentert verken politiets opplysninger eller hva de tenker å gjøre i sakens anledning. Det er heller ingen medier som kopler en galopperende befolkningsutvikling, hovedsakelig innvandringsstyrt, i hovedstaden og de utfordringene som nå åpenbart vokser oss som samfunn over hodet.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.