Rektor på Mortensrud skole i Søndre Nordstrand bydel forteller om 10-åringer som har kriminelle som forbilder.

Aftenposten (bak betalingsmur) har fulgt to ministres «walk and talk»-tur på Mortensrud i Oslo. Der har justisminister Jøran Kallmyr og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad møtt rektor Trond Herbert Johansen på Mortensrud skole, som forteller om hverdagen i området.

På dagsordenen står tiltakene som er satt i verk for å bekjempe barne- og ungdomskriminalitet. «Men det er akkurat det som er problemet. Enkelte barn helt ned i 4. og 5. klasse har forbilder som er kriminelle. Flere har en adferd vi ikke ønsker. Da må politikerne sørge for at vi kan sette inn tiltak mye tidligere enn i ungdomsskolealder», sier rektor Johansen.

Ifølge Johansen er det allerede vel kjent at 13–14-åringer i området er såkalte løpegutter for eldre kriminelle ungdommer og frakter pakker med narkotika. Han er bekymret for at dette skal spre seg nedover i aldersgruppene.

Og igjen: Også denne rektoren peker på trangboddhet og fattige familier. Barn og unge oppholder seg utendørs i gatene på kveldene – derfor trengs det flere aktiviteter for disse gruppene.

Besøket til ministrene kommer etter Oslo kommunes Salto-rapport, som viser en kraftig økning i antallet unge kriminelle gjengangere i Oslo, og nok en rapport fra Oslo kommune som viser en kraftig økning i vold mot lærere, særlig blant de yngste elevene, de mellom 6 og 12 år.

Ifølge Aftenposten kommer nå regjeringen med nye tiltak for å skjerpe innsatsen mot ungdomskriminalitet. Man vil blant annet opprette en egen, statlig barnevernsinstitusjon for å styrke innsatsen i barnevernet rettet mot ungdom som begår kriminalitet eller som står i fare for å gjøre det. «Noen ungdommer er til fare for seg selv og andre. Vi må ivareta deres og andres sikkerhet», sier Ropstad til Aftenposten. Regjeringen vil også skjerpe ungdomsstraffen.

«Men vi må ikke slutte å styrke det forebyggende arbeidet og gi opp. Målet er at ingen barn skal komme i fengsel, men må vi, så må vi. Det er den siste utveien. Når vi ser at andre barn blir utsatt for vold, må vi sørge for at disse er trygge», sier Kallmyr.

I forhold til det forebyggende arbeidet kunne det kanskje være lurt å løfte blikket litt og vurdere andre tiltak enn de tradisjonelle som har vært utprøvd i årevis – uten at man har lykkes nevneverdig. Det er vel og bra med fritidsklubber og gode fritidstilbud, men hva hvis foreldrene til disse barna i stedet velger koranskole for sine håpefulle? Koranskoler som staten fram til nå ikke har ført tilsyn med (etter forslag fra Ap og SV ble det med Ap, SV og FrPs stemmer flertall i justiskomiteen i fjor høst for å be regjeringen opprette tilsyn med koranskoler som mottar statlig støtte). Koranskoler der unge har fortalt om graverende tilfeller av for eksempel slag med stokk. Temaet er blant annet satt på dagsordenen av organisasjonen Født fri.

Og bør ikke også foreldrene til disse barnerike søskenflokkene ta et visst ansvar for både barna de har satt til verden og tilpasse antall barn til inntekt og boforhold? Slik de fleste andre tross alt må gjøre. Til og med Faktisk.no kunne støtte Torbjørn Røe Isaksens uttalelse i 2018: «Innvandring er de facto den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt». Mange barn i familien og svak yrkestilknytning hos foreldrene nevnes som årsak til at mange barn med innvandrerbakgrunn har hatt en dårligere inntektsutvikling enn befolkningen generelt. Dét var ifølge Faktisk.no «faktisk helt sant».

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂