Illustrasjonsbilde: YouTube

Utviklingen i voldskriminaliteten i Oslo har vært mye omtalt den senere tiden. Nå viser det seg at voldsbildet også i Oslos nordøstlige nabokommuner begynner å minne om hovedstadens.

Romerikes blad skriver torsdag at politiet er bekymret over voldsutviklingen på Romerike, altså i kommunene nordøst for Oslo, hvor de mener at ungdomsmiljøet er i ferd med å bli like tøft som i storbyen.

Økningen i voldskriminaliteten i distriktet må sies å være eksplosiv:

Statistikken for ungdomskriminalitet på Romerike viser at antallet straffesaker tilknyttet vold doblet seg fra 2016 til 2017. Dette er en trend som har fortsatt i 2018.

Lokalavisen nevner urovekkende trender i fleng:

  • Deltagerne i slåsskamper kan være så unge som 12–13 år,
  • flere ungdommer er kommet til skade i slåsskampene,
  • bagatellmessige ting utarter til vold gjennom baksnakking,
  • det er stadig oftere våpen – hovedsakelig kniver – med i bildet,
  • stadig flere jenter deltar i slagsmål,

og kanskje fremfor alt:

  • ungdommenes foreldre deltar i volden.

I andre tilfeller har også foreldre eller verger møtt opp for å slåss, skriver Romerikes Blad.

Politioverbetjent Line Granås, som tilhører forebyggendeenheten i Skedsmo politidistrikt, uttaler:

– Vi har noen eksempler på dette. Blant annet var det et tilfelle på Lillestrøm stasjon der to ungdommer hadde en konflikt hvor en av de foresatte kom og utøvde vold mot den andre parten.

Politikvinnen er ikke så veldig meddelsom når det gjelder bakgrunnen til de involverte:

– Hvem er disse ungdommene?

– Dette er gjerne ungdommer som av ulike årsaker ofte har sammensatte utfordringer i livet og oppholder seg i belastede miljøer.

Granås fremhever samarbeid mellom politi, skole og barnevern som tiltak for bekjempelse av fenomenet. Forebygging står sentralt.

Bente Nederberg, som leder Barnevernet i Skedsmo kommune, illustrerer muligens ufrivillig at den forebyggende effekten ikke er all verden. Politiet gir Barnevernet stadig flere bekymringsmeldinger:

– De aller fleste vi mottar bekymringsmeldinger på er barn vi allerede er kjent med fra før, forteller Nederberg.

Politioverbetjent setter ikke desto mindre sin lit til at antall personer i forebyggende roller i politidistriktet nå er økt.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!