En undersøkelse blant 2.227 elever i ungdomsskole og videregående i Skedsmo utenfor Oslo, viser at hver tiende elev sympatiserer med de såkalte Syria-farerne. I vanlig språkbruk betyr det folk som lar seg verve til IS, skriver Romerikes Blad.

Det er en underrapportering. Legger man sammen de som støtter «i stor, eller svært stor grad» og «i noen grad» kommer man opp i 610 elever av totalt 2.277, dvs 26, 5 %. Det er mange, både i antall og andelsmessig.

Svaret kommer frem i en såkalt Ungdata-undersøkelse, som hvert år blir stilt elever i ungdomsskole og videregående om en rekke temaer som forskere interesserer seg for: ikke minst rusfeltet. Det er første gang politisk sensitive spørsmål er inkludert og spørsmålet gikk bare til elevene i Skedsmo og Fredrikstad.

Spørsmålet lød:

De siste årene har en del unge dratt fra Norge til krigen i Syria. I hvor stor grad støtter du valget til de ungdommer som har dratt for å kjempe med våpen?

Stikkordet her «med våpen», etterlot liten tvil om hva det var snakk om.

Av de 2.766 elevene som deltok i undersøkelsene svarte 2.277 på spørsmålet. Hva skal man legge i at nesten 500 elever unnlot å svare? Var det elever som ikke ønsket å eksponere sitt syn, eller hadde de ikke noe?

Romerike Blad fortjener ros for å sette en slik nyhet på forsiden dagen etter Orlando, men overskriften kunne vært enda tyngre enn 10 %, hver fjerde elev støtter aktivt IS. Det er vanskelig å tolke tallene annerledes.

Av disse svarte til sammen 279 elever at de i stor grad, eller svært stor grad, støtter unge som drar til Syria for å kjempe, mens 311 elever svarte at de i noen grad støtter Syria-førerne.

Så hvordan kan forebyggende koordinator mot radikalisering og voldelig ekstremisme ved Øst politidistrikt Arild Kragset, si at  «det ikke er stor grunn til bekymring, selv om tallene i seg selv er overraskende»?

Kragsets svar er ikke beroligende.

-Det vil være elever som tenker annerledes enn andre rundt slike spørsmål. Mye handler nok om bakgrunn. En kurder, sunnimuslim, sjiamuslim eller palestinere vil nok svare annerledes på et slikt spørsmål enn du og jeg.

Dette er bortforklarende og tilslørende og ikke så lite nedlatende. Kurdere vet mer enn de fleste hva IS står for. De ville aldri svart ja på et slikt spørsmål. Heller ikke shiaer. IS henretter dem hvor de finner dem. Vet ikke Kragset det?

Like bortforklarende er Kragset i forhold til faktoren som utløser radikalisering.

Han mener det er grunn til å tro at mange vil la seg påvirke av hendelser og medieoppslag. Hvordan spørsmålet stilles kan oppfattes ulikt.

Hvilke hendelser? Vestlige bombeangrep? Det er merkelig at ikke «feillesning av Koranen» står på sjekklisten. Er det tabu for en i politiet?

Kragset virker å stole på offisielle forsikringer.

-Ikke minst jobbes det tett og godt med moskeene.

-Vi har brukbar kontroll på disse miljøene. Romerike er rolig, og vi jobber tett opp mot hele befolkningen.

Denne holdningen kjenner vi fra land som Storbritannia. Man innleder samarbeid med offisielle talsmenn. Da kan man ha overraskelser i vente. Bråket i Islamsk Råd Norge gir en indikasjon på det.

Det koordinerende Rådet for rus følger opp resultatene i kommunene. Stein Øvervå kan fortelle at tallene er omtrent de samme for Fredrikstad. Som kjent har byen ved Glomma sendt mange til Syria, fra en helt bestemt gate. Hvis hver fjerde ungdoms- eller videregående elev støtter IS, burde det få alarmen til å gå.

– Tallene er forholdsvis like i Fredrikstad og Skedsmo, sier spresialrådgiver i KoRus Øst, Stein Overvå.

Men når man høre Overvås kommentar til tallene forstår man at det kanskje ikke kommer til å skje så mye.

– Spørsmålene kan tolkes på ulik måte.

– Vold er et begrep som kan ha mange betydninger. Noen tenker kanskje ut fra solidaritet for andre mennesker som er undertrykte, mens andre lar seg påvirke av mediebildet. Dette gjør at de kan ha ulike scenarier i hodet når de svarer

Dette er som å høre Erna Solberg. Når Anders Magnus viser en reportasje fra Rinkeby utenfor Stockholm som minner om Vestbredden eller banlieuene i Paris, sier Solberg at «vi gjør det ikke sånn her». Norge er annerledeslandet. Igjen.

-Det er viktig å ikke overfortolke resultatene. En samtale med ungdommen vil nok muligens gjøre det tydeligere å forstå hvorfor de unge svarer som de gjør.

 

Det virker som om norske myndigheter har laget en stor dundyne som de har lagt rundt virkeligheten. Den vil ikke var.

 

 

Reportasjen står i Romerik Blad, og er skrevet av Elin Svendsen

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂