Ulsrud videregående skole. (foto: Wikimedia commons)

Lærere ved Ulsrud videregående skole i Oslo meldte om tyveri, vold, trusler og skjellsord fra elevene. Det er mange hendelser, og de blir mer og mer alvorlige, advarer arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Dette kommer fram i en bekymringsmelding fra AMU ved Ulsrud videregående skole på Bøler sør-øst i Oslo. I et brev til utdanningsetaten ba utvalget om «støttende tiltak», skriver Dagsavisen.

Kommunen har foreløpig svart med å sette inn vektere – og startet en krangel om hvem som skal betale for dem.

I tillegg til bekymring for de ansattes arbeidsmiljø, skriver utvalget om slåsskamper og trusler elevene imellom og flere politiutrykninger til skolen.

«Elever har til og med uttalt at de er så redde for enkelte gjengmiljøer at de frykter at noen kan bli drept», står det i brevet.

Flere av hendelsene knyttes til rus. Det har foregått kjøp og salg av narkotika på skolen, og det er elever som ruser seg i skoletiden.

Mange lærere er redde for å gripe inn fordi elevenes reaksjon kan være uforutsigbar.

«Det er det store omfanget av hendelser og en økende alvorlighetsgrad som særlig bekymrer AMU», heter det i brevet. Det vises til flere hendelser:

  • En lærer ble slått til da hun forsøkte å løse opp i en elevkonflikt.
  • En annen ansatt fikk en pult kastet etter seg.
  • Flere ansatte er blitt truet. I ett tilfelle truet en elev med å finne lærerens hus og brenne det ned. En annen elev skulle finne fram pistol hvis ikke læreren gjorde som han sa.
  • Ansatte opplever jevnlig å bli kalt «bitch», «hore», «idiot» og andre skjellsord. Kvinnelige lærere møtes med nedlatende blikk og nedsettende kommentarer om kropp.

Rektor David Dunlop opplyser at to vektere ble hyret inn kort tid etterpå, og at dette tiltaket er avklart med etaten. Etaten sier den «vil ha dialog (…) om fordeling av utgifter til vektertjenester».

Dunlop sier det foreløpig ikke er trukket noen konklusjon om eventuelle andre tiltak.

– Vi er midt oppe i den prosessen nå. Etaten har sagt at de har registrert dette som et ønske fra skolens side, men ikke gitt oss noe endelig svar på om de vil bidra med ressurser. Akkurat nå teller vi på knappene om vi har penger til å ansette flere miljøarbeidere fra høsten av, sier han.

Rektor omtaler altså vekterne som miljøarbeidere.

Simon Malkenes, lærer ved Ulsrud VGS, sier til Dagsavisen at det ikke er snakk om «en håndfull elever» som skaper problemer.

– Vi har veldig mange elever som har behov for tett og nær oppfølging som vi ikke greier å gi dem. Det er snakk om ungdommer med mye bagasje. Når de samles på ett sted, blir de ikke opptatt av skole lenger. Jeg mener det er viktig at dette kommer fram og blir synliggjort slik at problemene kan løses. Det hjelper ikke å bagatellisere eller bortforklare situasjonen.

Malkenes har jobbet ved skolen siden 2005.

– Vi har hatt problemer i økende grad i flere år, men det siste året har vært det verste.

Han mener det er en «fallitterklæring» å sette inn vektere for å løse problemene.

 

Dagsavisen: Truet med å brenne ned lærerens hus

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂