Innenriks

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sammen med rektor for Ulsrud vgs David Dunlop i mars 2016 hvor Dahl ønsket innspill til yrkesfagreform. Kanskje Dahl burde fortelle Dunlop at det å kvitte seg med dyktige lærere neppe er noen smart måte på løse problemene på?

Ulsrud videregående skole i Oslo har åpnet sak mot lektor Simon Malkenes etter at han deltok i en debatt om fritt skolevalg på NRKs Dagsnytt atten 5. mars, skriver Klassekampen.

Malkenes er forfatter av boka «Bak fasaden i Osloskolen,» og har i en årrekke kritisert målstyring og jaget etter resultater i Utdannings­etaten i Oslo.

Malkenes argumenterte i debatten for at fritt skolevalg fører til at mange elever med utfordringer går på noen få skoler. Han mente dette har påvirker elevene og læringsmiljøet negativt og illustrerte poenget med et anonymisert referat fra en av sine egne norsktimer, et referat som lød som følger:

Vi er i gang her. R kom sju minutter for sent. B kom 08.30. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. S kaller R for tulling og jævla inder. B lager prompelyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet, og at han nå skal begynne. Nå må jeg avslutte timen.

Ifølge Klassekampen risikerer Malkenes nå å få sparken. Ledelsen mener han med sitt innlegg kan ha krenket elevene. Klassekampen erfarer at Malkenes den 13. mars fikk beskjed fra rektor David Dunlop om at han hadde sendt inn varsel til skoleeier i tråd med opplæringslovens paragraf 9A-5.

Det vil si mistanke om krenkelse, som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av elever.

Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, sier til Klassekampen at hun stiller seg tvilende til om Malkenes’ innlegg kan tolkes som en krenkelse av elever.

Jeg kan vanskelig se hvordan dette var mobbing eller trakassering. Jeg oppfattet det som en systemkritikk, ikke rettet mot elever eller skolen, men mot et inntakssystem som har konsekvenser for læringsmiljøet.

På spørsmål fra Klassekampen om elever har en rett til å ikke bli krenket, svarer hun

Ja, de har en rett til å ikke bli krenket, men ikke en rett til å ikke føle seg krenket. Krenkelse er subjektivt og kan variere fra person til person. For å vurdere om noe er en krenkelse, må man også se på om noe kan antas å være ment krenkende.

Klassekampen kan for øvrig melde at 21 lærere ved skolen i et felles innlegg i Aftenposten har tatt skarpt avstand fra påstanden om at innlegget til Malkenes skal ha vært et angrep på elevene. Med tanke på at skolen i 2016 hadde 88 ansatte, er det ikke flere enn det bør være. Skolen har for øvrig en historie som viser at den typen utfordringer Malkenes tar tak i, ikke er av ny dato.