Rektor på Stovner videregående skole i Oslo ber om akutt hjelp. Skolen klarer ikke lengre å sikre ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø.

De alarmerende opplysningene kommer fram i en e-post Stovner-rektor Terje Wold har sendt til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune, skriver Dagsavisen.

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, medgir Wold.

Siden årets skolestart har helt andre ting enn undervisning stått i fokus på skolen.

Onsdag sist uke var det nok en slåsskamp mellom to elever som utartet før politiet kom til stedet med tre politipatruljer ved 15.00-tida. Ifølge politiet ble en av elevene tatt med til legevakta for en nærmere legesjekk.

Bare noen dager før, fredag 15. september, ble en elev på byggfag truet av en annen elev med øks og brekkjern.

Da hendelsen ble fortalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene. Ifølge rektor var hendelsen svært skremmende for læreren som hadde ansvar for undervisningen da opptrinnet skjedde.

Av hensyn til elevenes sikkerhet sendte læreren dem hjem umiddelbart.

Rektor Terje Wold oppsummerte nylig situasjonen i en e-post til skolens ansatte som Dagsavisen har fått tilgang til.

Slik beskriver rektor situasjonen:

«Utviklingen på skolen etter den første rolige skolestarten har vært svært negativ. Slåsskamper og uro har skapt et stadig dårligere arbeids- og læringsmiljø for ansatte og elever. Til tross for fantastisk innsats fra dere alle har ikke tingene blitt bedre.»

Rektor Terje Wold bekrefter at skoleadministrasjonen i kommunen er blitt holdt løpende orientert om alvorlige hendelser. Onsdag forrige uke vurderte han likevel situasjonen som så prekær at han skriftlig så seg nødt til å be etaten om å iverksette strakstiltak.

Rektor gjengir det han har informert etaten om i e-posten til skolens ansatte:

«Jeg skrev at jeg, slik situasjonen var nå, ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Jeg ba om hjelp fra Utdanningsetaten for å finne løsninger både på kort og på lang sikt.»

 

Dagsavisen: Stovner-rektor ber om akutt hjelp

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂