Stovner videregående skole (illustrasjonsfoto).

Stovner videregående skole er i krise. Skoleledelsens egen oppsummering av situasjonen lyder slik: Slåsskamper, generell uro, manglende respekt, og en generelt aggressiv og spent stemning.

Rektor Terje Wold på Stovner videregående skole i Oslo er så presset at han ber om akutt hjelp. Skolen klarer ikke lenger å sikre ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø, skriver Dagsavisen.

Wold har bedt utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune om umiddelbar hjelp.

– Jeg opplevde rett og slett at dersom ikke noe ble gjort raskt, kunne situasjonen ved skolen komme ut av kontroll. Dette er bakgrunnen for at jeg så tydelig har bedt om hjelp, bekrefter rektor Terje Wold.

Torsdag var det et «tverrfaglig krisemøte» i utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune. På møtet deltok blant andre assisterende skoledirektør Dag Hovdhaugen, politi, PPT, hovedverneombud og læringsmiljøteam.

Skoleledelsen gjorde rede for situasjonen ved Stovner videregående: Slåsskamper, generell uro, manglende respekt, og en generelt aggressiv og spent stemning.

Ledelsen understreket at situasjonen var alvorlig, uholdbar, og ikke kommer til å gå over av seg selv.

Rektor oppsummerer det slik i en e-post til skolens ansatte:

«Vi sa at den påførte alle ansatte en stor merbelastning både tidsmessig, mentalt og følelsesmessig. I tillegg var det flere ansatte som følte bekymring for egen sikkerhet i enkelte situasjoner.»

Det ble diskutert tiltak, blant forslagene er økt «voksentetthet» i fellesarealer og klasserom, å begrense antall åpne inn- og utganger på skolen, debrief og oppfølging av ansatte som er utsatt for, eller involvert i, «hendelser».

Skolen er så presset av vold og trusler at man ikke engang er à jour med å rapportere «hendelsene»:

  • Innrapportering av volds- og trusselhendelser i kommunens eget rapporteringssystem er ikke à jour.
  • Det samme gjelder risikovurdering av enkeltelever i samarbeid med lærerne.
  • Heller ikke alle lærerne som har opplevd uønskede hendelser har fått tilbud om debrief.

Slik svarer rektor Wold på Dagsavisens spørsmål om hvordan skolen har kommet i denne situasjonen:

– Vi vet ikke årsaken direkte, men ser at flertallet av hendelsene har sitt utspring på VG1, altså nye elever dette skoleåret. Det skjer på flere utdanningsprogrammer. Ingen utmerker seg spesielt.

Han forteller at samtaler med politiet antyder at det også kan dreier seg om territorielle konflikter mellom grupper av ungdommer.

 

Dagsavisen: Stovner-rektor ber om akutt hjelp