Det at stadig flere videregående skoler i Oslo må ha et eget NAV-kontor på skolen, er et vitnesbyrd om økende sosial nød, utenforskap og manglende mestringsevne for stadig flere og yngre mennesker. Hvordan skal mange av disse klare seg på egen hånd – om de i det hele tatt fullfører videregående?

Fem videregående skoler får nå eget NAV-kontor på skolen, melder blant annet Vårt Oslo. En ordning med NAV-kontor finnes allerede på Stovner og Hellerud videregående skoler, og nå skal også Ulsrud, Etterstad og Bjørnholt få et slikt tilbud. Skolene som er plukket ut er yrkesfaglige skoler som sliter med stort frafall. Oslo kommune setter av 4,5 millioner kroner til disse NAV-kontorene.

Brukerne virker fornøyd:

– Slik blir det mindre skummelt å gå til NAV for å få hjelp til å fikse livet sitt, mener Rita (19), elev ved Etterstad skole

— Hvis du er elev på Etterstad, kan det være at NAV-kontoret ditt er på Grorud. Det er ikke lett å få time hos en veileder der. Det går også ut over fraværet ditt når du må være borte fra skolen i mange timer for å snakke med NAV, legger Agata (18) til. Tredje representant fra elevrådet var Jan Tore (18) som peker på at med en NAV-veileder på skolen, er det lettere å få gjensidig tillit.

— Tillit er et nøkkelord her, sa han.

— Det er elever som ikke kan eller som ikke tør å gå hjem etter skolen. Det er elever som ikke har noe fast hjem å gå til, og det er de som bor så trangt at går sterkt utover lekselesing og søvn. Å finne et sted å bo, kan NAV hjelpe dem med, fordi veilederen vil vite hvor slik hjelp kan finnes, sier Agata.

Fire såkalte NAV-veiledere har jobbet fulltid på Stovner og Hellerud videregående skoler de siste årene, meldte NRK i fjor.

– Gjengangeren er elever som har utenomfaglige hindringer. Det kan være familiekonflikter, dårlig økonomi, rus og psykiatri. Det gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen, sier NAV-veileder Nina Ingebretsen.

Rektor Terje Wold på Stovner skole fortalte i september i fjor om flere episoder med vold, og sa rett ut at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Bjørnholt skole ble landskjent da elevene etter sommerferien i fjor ble møtt av adgangskontroll etter «flere uheldige episoder og trusler om vold». Bjørnholt videregående skole ligger i Søndre Nordstrand bydel, helt sør i Oslo.

Dagens Næringsliv omtalte NAV-ordningen på Stovner i 2015 bl.a. slik:

Én av seks norske elever dropper ut av videregående. På Stovner videregående, der nesten 90 prosent av de 750 elevene er minoritetsspråklige, er ekstra mange i faresonen. Nyansatt rektor Terje Wold har ingen ambisjoner om at det skal gå som det pleier.

– Vi går beinhardt ut. Vi må begynne så tidlig som mulig for å hindre at folk slutter, sier Wold.

Før skolestart har skoleledelsen hatt møter med politiet og ungdomsskoler i nærområdene for «å finne ut hva som rører seg på Stovner». Det er allerede lagt planer for hvordan hver eneste elev, navn for navn, skal diskuteres én gang i måneden på egne møter mellom læreren, rådgiveren og avdelingslederen. Disse såkalte «trekantmøtene» er Stovners egen oppfinnelse.

Mye ordnes av skolens eget hjelpeapparat, som heller ikke er lite: eget miljøteam og rådgiverkorps, helsetjeneste, kursede lærere og bunker med tiltaksplaner.

Oslo er blitt en by med ekstreme forskjeller. Fra Stovner hvor bare 15 hadde skolen som førstevalg på studiespesialisering i 2015, til Nydalen med hele 431 søkere. Stovner har ingen nedre inntaksgrense. En slik skole får selvsagt problemer de suksessfulle skolene knapt kan forestille seg.

 

– Alle som søkte på studiespesialisering får plass. Vi har hele spekteret – fra folk med over fem i snitt til de som ikke har én eneste karakter fra ungdomsskolen. Når du ikke har bestått ungdomsskolen, er det selvfølgelig veldig vanskelig å fullføre videregående. Da er det menneskelig å tenke «jeg vil ikke oppsøke nederlaget én gang til» og heller gi opp, sier Wold.

Det er jo fint at man setter inn tiltak for å hanke inn folk fra de skrå bredder eller hvor det nå måtte være, men denne utviklingen bærer ikke akkurat bud om noen færre NAV-klienter med det første.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂