(Illustrasjonsfoto)

Antall lovbrudd begått av unge under 18 år i Oslo, Asker og Bærum økte med 25,3 prosent i 2017 sammenlignet med året før.

Alt i alt ble det registrert 3.140 straffbare forhold i denne aldersgruppen, ifølge kriminalstatistikken for Oslo politidistrikt. Man må tilbake til 2010 for å finne like høye tall, skriver Aftenposten.

Økningen var størst i aldersgruppen 15 til 17, med 29,2 prosent. I aldersgruppen 10 til 14 år var økningen 22 prosent.

– Vi merker det særlig på Grønland og Tøyen. Der er det flere unge som er blitt tatt for narkotikakriminalitet. I mange tilfeller blir de brukt av folk som er eldre enn dem, sier Tore Soldal, leder av enhet Sentrum, til avisen.

Soldal sier han vet lite om hvorfor økningen skjer, men at det kan henge sammen med sosiale problemer.

– Derfor er vi avhengig av å samarbeide med andre instanser som skole, barnevern og foreldre, sier Soldal.

Enkelte områder i Oslo, som Groruddalen og Holmlia, har også merket en voldsøkning blant unge.

– Vi ser at det er mer vold, og at det er grovere vold enn før. Det er ingen hyggelig trend, sier Janne Stømner, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Heller ikke Stømner har noe klart svar på hvorfor dette skjer, men sier til Aftenposten at filming av slåsskampene for å legge det ut på sosiale medier kan være en medvirkende årsak til dette.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» her.