(Illustrasjonsfoto)

Oslo-politiet opplever stadig oftere at de blir hindret i deres arbeid av aggressive ungdomsgjenger. Det har skjedd 33 ganger siden september at politiet rykker ut og møtes med aggresjon.

– Politiet kan komme til et sted på et oppdrag som ikke har alvorlig karakter, men så eskalerer det plutselig, sier John Roger Lund, leder for Oslo politidistrikt enhet Øst. 8…9

Fra 1. september i fjor til 1. mai i år registrerte de 33 tilfeller av at politiet ble forsøkt hindret. Det er en økning fra 20 tilfeller i samme periode i 2017, og 14 tilfeller i 2016.

Fra 14 tilfeller til 33 på to år, er en klar og sterk tendens.

Leder John Roger Lund sier ungdommen er uten respekt for institusjonene. Han mener svaret er å jobbe tettere med ungdommene. Men spørsmålet er om ikke politiet har en oppgave som er annerledes enn læreres ov ungdomskontakters? Politiet skal sette grenser.

Kriminelle fra 12 år

Leder for enhet sentrum, som omfatter Tøyen, Grønland og sentrum, Tore Soldal, rapporterer om samme tendens som Lund. Det han sier understøtter ikke Lunds oppfatning om at det vil hjelpe å være kameratslig.

– Det er særlig blant ungdomskriminelle fra 12 år og oppover til 23 år at vi merker det, at de prøver å hindre oss i å gjøre arbeidet vårt. Det har vært eksempler på at de truer med våpen, de er oftere bevæpnet i dag enn tidligere. Det er både håndvåpen og stikkvåpen, sier Tore Soldal, leder for enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

Kriminelle fra 12 år og oppover? Det er virkeligheten i Oslo.

Mediene har trøstet seg med at det er «bare» 150 ungdommer som er ute av kontroll i Oslo. Men det er de som er under 18 år. Tallet på gjengangere, dvs de med minst fire kriminelle forhold bak seg, er langt høyere.

I fjor var det nærmere 480 gjengangere inntil 22 år i Oslo, 151 av disse var under 18 år. De fleste har innvandrerbakgrunn, ifølge Oslo kommunes årlige SaLTO-rapport.

Nær 500 unge er et betydelig tall. I tillegg kommer sirkler av mennesker i randsonen rundt dem, slekt og venner. Og hvor mange er det til sammen hvis man regner de over 22 år?

I klansamfunn må antall regnes annerledes.

For første gang sier politiet klart fra at det altoverveiende antall er innvandrere.

Tilfeldigheter avgjør

Når våpen er involvert er marginene små. Tilfeldigheter kan avgjøre.

I mai 2017 var en patrulje fra politiets beredskapstropp ute sammen med politiets sivilkledde gatepatrulje ute på Tøyen. De ville stoppe en gruppe tenåringer de anså som interessante for å gjøre en rutinekontroll.

En 18-åring trakk våpen mot en sivilkledd politimann, som ropte at han var politi og trakk sitt eget tjenestevåpen mot tenåringen. 18-åringen la fra seg våpenet og stakk til fots, men ifølge polititjenestemannen var det svært nære at skudd ville blitt avfyrt.

Politileder Soldal påpeker at de har få sanksjoner mot ungdom under 18 år. De unge vet det og ler politiet opp i ansiktet.

Soldal antyder at ungdomsfengsel kunne vært et adekvat virkemiddel. Kriminaliteten de unge begår er like alvorlig som de voksnes.

I dag er den kriminaliteten unge begår like alvorlig som den begått av voksne. Da er det et problem for samfunnet at vi ikke kan fjerne dem fra gata, sier Soldal.

I tabloidenes velmaktsdager for et tyvetall år siden, ville man spurt: – Må det gå liv før det reageres?

Det er et betimelig spørsmål i dagens Oslo. Politiet forsøker å si fra, men Stortingets vegger virker tykke.

I dag protesteres det fra opposisjonen selv mot utprøving av elektrosjokkvåpen.

 

Oslopolitiet forsøkt hindret av tenåringer 33 ganger på under ett år

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!