Enkelte ungdommer må straffes intensivt og med tvang, mener Oslo-politiet, som ønsker seg nye straffereaksjon som kan brukes mot kriminelle mindreårige.

For ungdommer under 15 år har ikke politiet noen reaksjoner i dag. Begår de alvorlig kriminalitet, må saken etterforskes av politiet, men de kan ikke straffeforfølges.

Den nye straffereaksjonen, som er meldt inn til Politidirektoratet (POD), blir omtalt som «tvunget tilsyn». Oslo politidistrikt mener den blant annet kan inneholde følgende tiltak: Forbud mot å gå ut på kvelden, i helgene og om natten. Begrensninger på hvor ungdommen kan bevege seg og forbud mot å oppholde seg på bestemte steder.

Det kommer frem i Oslo politidistrikts årsrapport for Oslo Sør-satsingen fra februar i år, som Aftenposten har fått innsyn i.

«Det er helt essensielt å holde ungdommer borte fra steder hvor de begår straffbare handlinger og at de danner gjenger. Barn begår som hovedregel straffbare handlinger med andre barn», heter det i et dokument fra Oslo-politiet til til politiet datert 11. juli i fjor.

I 2018 ble det registrert 182 unge gjengangere i Oslo. Det vil si at de har begått fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår. Det er ny rekord. Unge gjengangere sto bak nesten halvparten av kriminaliteten blant unge under 18 år i Oslo i fjor.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂