Borgarting lagmannsrett setter foten ned for at Oslo politidistrikt får bruke hjemmelen for besøksforbud til å nekte personer å være på bestemte steder i Oslo.

Aftenposten omtalte i mai flere tiltak Oslo-politiet ønsker å benytte seg av som straffereaksjon mot såkalte unge gjengangere, personer som har begått minst fire straffbare forhold i løpet av et kalenderår.

Et av tiltakene var å ilegge et forbud mot å oppholde seg på enkelte steder i Oslo der ungdommene har begått kriminelle handlinger og dannet gjenger.

Borgarting lagmannsrett underkjenner imidlertid besøksforbudet og sier at hjemmelen ikke dekker denne type geografiske oppholdsforbud, skriver Rett24.

Lagmannsrettens avgjørelse er på linje med det tingretten kom fram til.

Tirsdag denne uken møtte en gutt i Oslo tingrett, tiltalt for elleve brudd på et slikt besøksforbud. Forsvareren hans har begjært en rettslig overprøving av forbudet.

Bruddene ble begått i løpet av perioden fra politiet vedtok forbudet og begjæringen ble behandlet.

Guttens forsvarer, Tor Even Gjendem, mener gutten må frifinnes som følge av at han mener forbudet må kalles en ulovlig metodebruk, ifølge Rett24.

Tingrettens dom er ikke avsagt.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.