To gutter ranes og bankes til blods av to unge menn med innvandrerbakgrunn. De to norske guttene blir overfalt bakfra midt på natten. De gjør ikke motstand, likevel blir de utsatt for kraftig vold. Vold med preg av mishandling.

Hvorfor blir guttene mishandlet – også etter at de har gitt fra seg verdisakene ranerne vil ha? Hvorfor fortsetter volden?

Vi vet at innvandrere og deres etterkommere er svært kraftig overrepresentert som utøvere av ran, vold, grov vold, drap og voldtekt.

Er det hinsides samfunnets og rettens fatteevne at volden kan være rasistisk motivert?

Ranet var åpenbart planlagt. Voldsmennene hadde plukket ut sine ofre i god tid og fulgt etter dem til et egnet, lite beferdet sted.

«Fred være med Profeten». Forsidebildet på Elias El-H. sin Facebook-side.

De to kameratene hadde vært på fest i Bærum og dro deretter til Oslo. Før de vendte hjemover igjen med buss til Lysaker, spiste de på Burger King i Storgata i Oslo. «Der var det to gutter som ikke var av etnisk norsk opprinnelse som hadde tatt kontakt med dem og spurt dem hva de skulle», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Guttene, 17 og 18 år gamle, gikk sammen fra bussholdeplassen på Lysaker til Lilleakerveien denne natten til 17. februar 2018. I tingrettens tørre, saklige spåk:

Etter noen hundre meter kom det noen bakfra som tok kvelertak rundt halsen hans og dro ham i bakken. Samtidig ble han klar over at også vennen, [18-åringen], var blitt angrepet bakfra. Han fikk et slag i ansiktet og ble bedt om å gi fra seg telefonen, og dessuten koden. Ransmannen ville også ha jakka hans, deretter klokka. Han ga fra seg alt. Han ble slått hardt i ansiktet. Ransmannen slo ham i alt over 20 slag. Det var hele tida knyttneveslag mot høyre side av hodet, litt bak.

– Hvorfor ga du ikke bare fra deg PIN-koden?

Documents redaktør Hans Rustad var til stede under rettsforhandlingene. Han minnes et spørsmål fra forsvareren til den ene tiltalte, Isack C. (18). Advokat Inam Ghous Ali spurte offeret: – Hvorfor ga du ikke bare fra deg PIN-koden?

Isack C. ble tydeligvis provosert over at offeret (17-åringen) ikke straks la seg på rygg og ga fra seg koden. Slikt blir det mer vold av. Flere slag, spesifikt rettet mot tinningen.

Isack C. er en kraftig kar. Han har vært en dyktig fotballspiller. Så god, faktisk, at han som 16-åring ble hanket inn til landslagssamling med Gambias U20-landslag, ifølge en gledesstrålende melding fra Hasle-Løren idrettslag i 2016. Idrettslaget omtalte ham slik: «Kraftspissen er født og oppvokst i Norge, men har stolte røtter til hjemlandet Gambia.»

Gambia er altså «hjemlandet» til en gutt som er «født og oppvokst i Norge». Men så var det jo en nyhet som innebar postiv omtale av en ungdom med innvandrerbakgrunn. Da er det opportunt å fremheve hans foreldres opphav.

Tok kvelertak

18-åringen forklarte seg sammenfallende med 17-åringen i retten:

… de [ble] overfalt av to personer som tok kvelertak og la dem i bakken. Han fikk et slag av han som angrep ham, og han ble kommandert til å gi fra seg jakke, mobil og klokke. Han ville først ikke gi fra seg koden, i håp om det ville komme noen som kunne hjelpe. Ransmannen ble da aggressiv og sa han ville drepe ham hvis han ikke oppga koden. [18-åringen] ble redd og gjorde som ransmannen sa, han gjorde ingen motstand. [18-åringen] så for øvrig at han som overfalt [17-åringen] sparket [17-åringen] i hodet, hvilket skjedde etter at ransmennene hadde fått det de ville. Dette var et hardt, målrettet spark, der han tok fart med beinet.

Jeg gjentar: «… han som overfalt [17-åringen] sparket [17-åringen] i hodet, hvilket skjedde etter at ransmennene hadde fått det de ville.»

Et «hardt, målrettet spark» mot hodet til en gutt som ligger nede og er så omtåket at han ikke husker hva som skjedde.

Dette er ikke en beskrivelse av vold benyttet for å oppnå vinning (ransutbytte), det er beskrivelsen av mishandling av et offer etter at ranet er utført, etter at selve ranet er over.

Dominansvold

Det er ydmykelse. Det smaker av dominansvold, fornedringsvold.

På Legevakten fikk han etterpå vite at han hadde fått hjernerystelse. Han var dessuten hoven på nesa. Han anslo at han til sammen hadde mottatt 10 knyttneveslag mot hodet. Slagene var særlig rettet mot høyre tinning og nesa, men noen slag traff også i pannen. Han oppfattet slagene som målrettede, mot punkter det kan gjøre veldig vondt å bli slått. Det første og det siste slaget var kanskje de hardeste. Etterpå blødde han ganske kraftig fra nesa, og han hadde sår i pannen.

Det skal sies at dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett, som ikke fant det bevist at 17-åringen ble sparket i hodet. Ikke desto mindre fikk han konstatert hjernerystelse, så noe må ha truffet ham temmelig hardt:

Mens [17-åringen] lå på bakken, slo [Isack] ham i ansiktet og ba ham gi i fra seg mobiltelefonen og koden til den. [17-åringen] ble påført ytterligere slag i ansiktet, og ble bedt om å gi fra seg jakka og klokka. [17-åringen] har forklart at han ble slått flere ganger i ansiktet; han mener selv det var over 20 slag og at de var målrettede.

Målrettede slag mot tinningen

Slagene var målrettede. Og målet var blant annet tinningen.

[18-åringen] har for sin del forklart at han også så at den av gjerningsmennene som angrep [17-åringen] – [Isack] – sparket [17-åringen] i ansiktet. [Isack] har benektet å ha sparket [17-åringen], men har erkjent å ha slått ham i ansiktet. Ifølge [Isack] var det imidlertid ikke flere enn tre slag han påførte [17-åringen]. [17-åringen] kan ikke selv huske å ha blitt sparket; han har forklart at han etter hvert ble så omtåket at han ikke fikk med seg alt som skjedde. Som det framgår ovenfor, er det ut fra forklaringene uklart hvor mange slag [17-åringen] ble påført, og det er uklart om han også ble sparket av [Isack].

Lagmannsretten er imidlertid «ikke i tvil om at [Isack] slo [17-åringen] med knyttet hånd flere ganger i ansiktet/tinningen, og at volden var betydelig. Som følge av slagene fikk [17-åringen] en forbigående skade på høyre øye og hjernerystelse».

17-åringens kamerat ble angrepet bakfra av Elias El-H. Også 18-åringen ble lagt i bakken, fikk flere slag i ansiktet og ble kommandert til å gi fra seg jakke, mobil og klokke. Han forklarte til politiet kort etter ranet at han hadde blitt slått 8-10 ganger i ansiktet. Elias El-H. innrømte i retten å ha slått to ganger.

Elias El-H. er identisk med mannen som mandag ble fengslet, siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter at en 22-åring ble skutt og alvorlig såret i Vika i Oslo natt til lørdag.

Skyting i Oslo: Elias El-H. (23) siktet for drapsforsøk – tidligere dømt for flere voldelige ran

Lagmannsretten legger til grunn at også [18-åringen] ble utsatt for betydelig vold i form av flere harde, målrettede slag med knyttet hånd mot ansiktet fra Elias’ side. Som følge av slagene blødde [18-åringen] kraftig fra nesa og han var blitt påført et sår i ansiktet.

Deretter løp de to voldsmennene fra stedet med guttenes mobiltelefoner, klokker og jakker. Guttene stavret seg på beina og fikk stanset en bil. Politi og ambulanse kom til åstedet kort etter.

Oslo tingrett fant ingen grunn til å betvile ransofrenes versjon.

Retten legger til grunn som bevist at det fant sted et ran der ransmennene brukte vold i form av knyttneveslag mot de fornærmedes hoder, samt på et tidspunkt også trusler om å drepe for å oppnå den uberettigede vinningen de hadde til hensikt å skaffe seg.

Tingretten var ikke i tvil om at ranet var grovt, noe som innebærer en strafferamme på 21 års fengsel.

I objektivt henseende må ranet bli å betrakte som grovt, jf. straffeloven § 328, sett hen til den grove volden gjerningspersonene anvendte mot de unge guttene, med flere slag mot hodet som innebærer et alvorlig skadepotensial. Ved vurderingen av om ranet var grovt, må også bemerkes at retten finner det hevet over tvil at gjerningspersonene ikke bare var klar over hva de gjorde, men at de liketil hadde planlagt å slå til mot nettopp disse guttene, og de var sammen om å angripe begge guttene.

Tingretten: Grovt ran

Overfallet var planlagt, helt fra Isack C. og Elias El-H. tok kontakt på Burger King i Oslo. Teledata viser at de fulgte etter guttene på bussen til Lysaker. Etter å ha fulgt etter dem et stykke langs Lilleakerveien, slo de til. Teledata viser at de dro tilbake til Oslo sentrum, og deretter videre til Torshov.

Det var ikke bare et grovt ran, men et overlagt ran, mente altså Oslo tingrett. Dommen er ført i pennen av den erfarne dommeren Per Gammelgård.

Borgarting lagmannsrett var enig i at det ble brukt kraftig vold, at potensialet for alvorlig skade var stort, og at ranene ble begått i fellesskap.

Lagmannsretten finner det som nevnt utvilsomt at de fornærmede ble utsatt for kraftige slag med knyttet hånd i ansiktet. Slike slag representerer en stor risiko for alvorlige skader. De fornærmede ble da også påført skader – [17-åringen] i form av øyeskade og hjernerystelse, og [18-åringen] i form av hevelse over neseryggen og bloduttredelser i tinningsområdet. Ranshandlingene var skremmende for de fornærmede; de ble angrepet bakfra sent om natten i et område hvor det på det aktuelle tidspunktet ikke var andre personer. Ranene ble begått av de tiltalte i fellesskap.

Borgarting: Simpelt ran

Men til tross for preget av mishandling nedgraderte Borgarting lagmannsrett saken til simpelt ran, med en betydelig lavere strafferamme; seks års fengsel.

Det er etter bevisførselen imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at ranene var nøye planlagt; lagmannsretten legger til grunn at de tiltalte bestemte seg for å begå ranene nokså umiddelbart etter at de alle fire hadde gått av bussen på Lysaker. Samlet sett mener lagmannsretten at ranene ikke kan kvalifiseres som grove, jf. straffeloven § 328. Hensett til den volden de fornærmede var utsatt for og omstendighetene omkring selve ranshandlingene, mener lagmannsretten imidlertid at handlingene ligger i øvre sjikt av det som rammes av straffeloven § 327 – simpelt ran.

Borgarting la i skjerpende retning vekt på at begge guttene «ble utsatt for flere kraftige slag mot ansiktet/tinningen – slag som kunne medført langt alvorligere følger enn det de faktisk fikk.»

Lagmannsretten påpeker at 17-åringen var sykmeldt i seks uker og at særlig han slet med psykiske ettervirkninger som følge av ranet. Retten konkluderer med at hvert av ranene kvalifiserte til ti måneders fengsel.

Ranet også drosjesjåfør

De to mennene ble også dømt for å ha ranet en drosjesjåfør i desember 2017. Sjåføren, en 74 år gammel nordmann, kom aldri tilbake i jobb igjen.

Han ønsket å fortsette som drosjesjåfør til han fylte 75 år den 27. oktober 2018. På grunn av ranet kom han av fysiske og psykiske årsaker aldri tilbake i arbeid. Han var i lengre tid hoven i nakke/skuldre og han har slitt med nattesøvnen. I en periode fikk han oppfølging av psykolog.

Dette ranet mente lagmannsretten kvalifiserte til omkring seks måneders fengsel.

Etter anvendelse av det såkalte straffskjerpelsesprinsippet, der det tas utgangspunkt i det mest alvorlige forholdet og deretter gis et tillegg for de øvrige, er lagmannsretten kommet til at samlet straff ligger rundt ett år og åtte måneder, før formildende omstendigheter tas i betraktning.

De tiltalte nektet å forklare seg i tingretten, det gjorde de derimot i lagmannsretten, hvor de «langt på vei» erkjente de straffbare forhold.

Lagmannsretten mente det hadde «en viss verdi» at de tiltalte overfor de fornærmede «erkjente faktiske forhold og beklaget overfor de fornærmede hva de har utsatt dem for», og mente dette måtte få noe betydning for straffutmålingen.

De straffbare forholdene er begått for omkring to år siden. Det har ikke vært noe liggetid i saken, men hensett til de tiltaltes unge alder [18 og 19 år, red. anm.] finner likevel lagmannsretten at den relativt lange tiden som har gått bør tillegges noe vekt ved fastsettelsen av straffen. Lagmannsretten nevner i denne forbindelse at det ikke er holdepunkter for at de to tiltalte har begått ny kriminalitet i denne perioden. Lagmannsretten er etter dette kommet til at samlet straff for hver av de tiltalte bør settes til fengsel i ett år og seks måneder.

Det skal sies at Borgarting hevet straffen med fire måneder i forhold til dommen fra tingrettens 14 måneder.

Dommerne i Borgarting var lagmann Eirik Akerlie og lagdommer Inger Wiig. Meddommere var HR-rådgiver Nina Gillebo Pettersen, systemadministrator Håvard Moen, vernepleier Thuva Marianne Dyve Furuseth, fagarbeider Jim Hedly Røang og tannhelsesekretær Majken Aspaas.

***

To gutter blinkes ut på en burgersjappe i Oslo. De forfølges på bussen de tar ut av byen, de angripes bakfra i mørket. Angrepet utføres av to menn i fellesskap. De slår og sparker sine ofre til blods mens de ligger nede. Voldsmennene slår dem også etter at de har fått tak i ransutbyttet.

17-åringen fikk hjernerystelse, lang sykemelding, og «psykiske problemer og går til psykolog. Han har fått mye skolefravær på grunn av manglende søvn, han våkner av mareritt», ifølge Oslo tingrett.

Men dette er ikke grove ran, ifølge Borgarting.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.